gratis Zonnebril €45, Jos Boone Watersport uldcr Colofon Voorwoord met... Drukkerij Zoeteweij In zee cnsasKi urn op sterkte www.mulderyachtservice.nl Focus aanbieding UBIUS YACHTSERVICE Botenlïft tot 30 ton Masten- kraan Winter stalling in moderne loodsen of buiten stalling Onder houd, reparatie en renovatie Olie, Scheeps- en watersportartikelen Nieuwe Haven Ó7-73 4-301 DK Zierikzee Tel. [om] 4.1316f [oxxij 04.69 E-mail: tdbouwman@zeelandnet.nl Molendijkseweg 2 4401 NM Yerseke Tel. 0113 - 571404 bij aankoop van een complete bril keuze uit nieuwe burg 9 - middelburg! www.focusmiddelburg.nl - tel. 0118-625310| filter in elke kleur ongeacht de enkelvoudige sterkte kunststof glas met UV-filter ook filterwerking volgens bij losse verkoop monturen WWW.405SOOHE.HL Navigatie apparatuur Technische uitrusting Casual- en zeilkleding Diesel- en GTL tankstation Jachthaven Middelburg Maisbaai 1 0118629913 www.josboone.nl OwrtötffCKJ» 17 4301 BC Hert!** 0111-416 453 *>w* mt#a«ryocttfwne* rt CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 CONSENT is een jaarlijkse gezamenlijke uitgave van Stichting Behoud Hoogaars, Tolerant vzw, Stichting Museumhaven Zeeland, De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum vzw en de Historische Scheepswerf C.A, Meerman. Consent krijgt steun van de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland. Museumhaven Zeeland Historische Scheepswerf C.A. Meerman SCHEE MU Coördinatie: Philip Streitz, philip.streitz@skynet.be Redactieraad: Koen De Vriese, Cees Droste, Toon Franken, Peter Hamer, Els Van Hoof, Bonnie Joosse, Jelle Joosse, Franke Lok, Philip Streitz Opmaak: Els Van Hoof Druk: Zoeteweij, Yerseke ISSN-nummer: 1386-9310 In dit nummer: Van kajak tot kempenaar Tolerant bouwt een (H)eemer Oude haven van Zierikzee: getijdehaven 30 jaargangen Consent Vanwaar de Hoogaars? Streekmuseum de Meestoof Spijkerhard contra nagelvast Het verhaal van de BRU 6 Voorpagina: Averij aan de ARM 2 Foto: dhr. Defeche Beste lezer, Een belangrijke natuurlijke barrière en dus bij uitstek ook een natuurlijke grens: eeuwenlang vormde de Schelde de scheidingslijn tussen twee invloedsferen. Maar de Schelde is meer dan zo'n scheidslijn, ze vormt bij uitstek ook een verhaal dat verbindt: als economische levensader van Vlaanderen en als parelsnoer voor een aantal van de mooiste en belangrijkste cultuursteden van dit stukje Europa: van Kamerijk en Valencijn langs Doornik, Oudenaarde via Gent en Dendermonde naar Antwerpen. Het belang van de scheepvaart op de Schelde voor de geschiedenis van onze contreien kan dan ook moeilijk ontkend worden. De provincie Oost-Vlaanderen besteedt er daarom graag bijzondere aandacht aan. Dat uit zich niet alleen in de ondersteuning van Consent maar zeker ook in onze werking rond de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode. Bijzondere aandacht verdient zeker het project "Scheepswerven in beeld", een samenwerking met o.m. Op Stoapel en Tolerant. De komende jaren brengen we daarmee het scheepsbouwerfgoed langs de Schelde onder de aandacht. We willen de nog resterende getuigen van deze nijverheid in Baasrode, Temse en Rupelmonde voor een groot toeristisch publiek van duiding voorzien en toegankelijk maken. De Scheepswerven Baasrode krijgen een nieuwe tentoonstelling, De Zaat in Temse een onthaalpunt en themawandeling en de CNR-loods wordt toegankelijk gemaakt voor groepen. Tussen de drie sites kunnen fietsers ook andere relicten ontdekken, gaande van de kil van de Tielroodse werf Maes tot een lang verdwenen werf langs de oever van de Durme in Hamme. Nieuwsgierig? Vanaf het voorjaar 2021 kun je al fietsend al dit erfgoed komen ontdekken. Het verhaal van de Schelde en al wie haar bevaart is dan ook nog lang niet ten einde. Het stroomt eeuwig door. Peter Van Wichelen Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode Auteursrechten Consent Overname artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2020 | | pagina 2