8 CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 De ARM 2 is op een pooIhoofd gevaren. No op het strond provisorisch dichtgemookt te zijn (zie ook foto cover) is de lemmerhengst noor Vlissingen gesleept voor de serieuze reporotie. Peilsloep in opdrocht von Polder Walcheren, stondploots Westkopelle. Op foto's van de Zeehondenwerf zien we ook veel werk aan jachten, ook de watersport kent achterstallig onderhoud. Nieuwbouw beperkt zich tot kleine bootjes, zoals vletten en sloepen, zoals een peilsloep voor Polder Walcheren. 's Avonds, 31 januari 1953, gaat Chris nog de deur uit. Hij en zijn gezin wonen intussen in de Beursstraat in Vlissingen, vlak bij de Vissershaven. Het stormt verschrikkelijk. Chris vertrouwt het niet erg. Zijn dochter Els herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Haar vader komt de volgende ochtend terug, gebro ken en dodelijk vermoeid. Hij stamelt bij binnenkomstalles is kapot...." De rovoge no de stormromp. CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 9 Schoften bovenop de dijk met zicht op de rede von Vlissingenwot wil je nog meer? 'De oudste Zeehond uit ons midden viert vandaag een heuglijk feest Want hij is vijf en zestig jaren op onze wereldbol geweest We hopen dat je deze dag in je herinnering zult bewaren Gefeliciteerd door iedereen, we wensen je nog vele jaren' (Dhr. De Klerk, midden achter bord, gaat met pensioen). Staand, le van rechts Chris; knielend 2e van rechts: Siebe. De DeoJuvonte, bijna kloor. Achteraf blijkt de schade toch mee te vallen. Na met man en macht de puinhoop aangepakt te hebben, kan het werk weer van start gaan. Nieuw is dat nu ook staalwerk wordt aangeno men, zoals ombouw van kleine binnenvaarders tot mosselkot- ter voor Yerseke. De werf groeit in werk, personeel en inkom sten. De droom van de broers begint werkelijkheid te worden. Nooit te lui om iets nieuws te proberen nemen Chris en Nol, samen met hun derde partner Peter Muchal, een grote klus aan. Wat heet groot! De nieuwbouw van een kempenaar van 50 meter lengte. Een groot soort binnenvaarder die ook geschikt is voor kleinere kustreizen. Op de grote helling, langs de zijkant van het Arsenaal wordt bovenaan eerst het achter ste deel van de romp gebouwd. Vervolgens laat men dat deel een eind op de helling zakken en kan het volgende stuk gebouwd worden. Op het laatst ligt het achterschip al in het water, terwijl de mensen nog aan de boeg bezig zijn. Wel iets anders dan houten scheepsbouw! Intussen groeit het perso neelsaantal. Het zullen er 42 worden. Maar de sfeer is, zoals steeds, plezierig. Het achterschip.

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2020 | | pagina 5