Constructie van de kademuur 16 CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 Kraanplein met de Tweede Binnenbrug, een eind 17e - begin 18e eeuwse houten klapbrug; afgebroken om streeks 1890. Op de achtergrond links de Oude Haven, vóór de demping in 1891. Collectie: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Tijdens springvloed van 7/4/43 enz. Collectie: GA Schouwen-Duiveland. Toto: Rykel ten Kate Aan deZZ van Oude haven bezig met herstel van de kademuren. 1900-1910. Collectie: GA Schouwen-Duiveland, foto; S.Ochtman krabbelaar voer met de stroom mee en harkte het slib los. Al in het begin van de zestiende eeuw had Zierikzee zo'n krab belaar, ook wel Mol genoemd. Maar het hielp niet echt. In de 19e eeuw was de Oude Haven verder dicht geslibd. Het belang van de Zierikzeese haven was in de loop der eeuwen achteruitgegaan. Tijdens de Franse overheersing werd de haven erg verwaarloosd. De komst van Koning Willem I bracht nieuw elan in de Nederlanden. In Zierikzee werden (opnieuw) scheepswerven opgericht en al in 1815-1816 begon men de kademuren te herstellen. Maar omdat het onderhoud te kostbaar werd, besloot men in 1871 1872 een deel van de Oude Haven te dempen en werd de Stenen Brug afgebroken. Hierdoor ontstond het Havenplein. In 1891 werd een tweede deel van de haven gedempt waardoor de ophaalbrug bij het Kraanplein overbodig werd. Eeuwenlang, tweemaal per etmaal, vreet het zoute water in op de kademuren. Rond het jaar 1905, maar ook ervoor en erna, herstelde men de kademuren zoals hier aan de Oude Haven Zuidzijde. Niet altijd kon de kademuur het tij keren. Een hoge vloed kan de binnenstad onder water zetten. Tijdens de springvloed van 7 april 1943 steeg het water om zes uur 's avonds zo snel dat men te laat was met het plaatsen van de vloedplanken. Tot overmaat van ramp brak aan de zuidzijde van de Oude Haven een vloedplank. Gelukkig vloeide het water al om 8 uur geleidelijk weg. In 1949 zijn weer herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij een gedeelte van de kademuur aan de Oostzijde vernieuwd is. Oude haven met woonarken Collectie GA Schouwen-Duiveland. Toto: Ochtman CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 17 Doorsnede A doorsnede B doorsnede C N.A.P JÜL&k 0 320mm C32.es* De Oude Haven raakte in verval en viel door de vele aanslib bing droog bij laagwater. Na de watersnood van 1953 lag de Oude Haven vol met woonarken. Daarin woonden degenen die betrokken waren bij de herstelwerkzaamheden. Afhankelijk van het tij lagen de boten soms in de modder en soms bij extreem hoogwater boven de kademuren. In 1985 is de enig overgebleven woonark uit de Oude Haven verdwenen, tot opluchting van omwonenden. Op maandag geen uitzicht meer op wapperend wasgoed. In een column in de Zierikzeese Nieuwsbode van januari 1986 dagdroomt ene Arjoan (Adri Leijdekkers): 'Over waeter gesproke! Md zouë 's wat an die Ouwenaeven motte doe? Eerst netjes uutbaggere in dan vol legge mit platboamerslZk Oóre t klappen a van 't touwwérrek bie 'n bolle Zuudwester!" Die dagdroom is werkelijkheid geworden. Na baggerwerk in 1989-1990 en vergeefse pogingen om meer water vast te houden is de Oude Haven ingericht als Museum haven. De platbodems en andere (gast)schepen liggen langs de steiger. Maar het getij bracht toch weer zoveel slib aan dat de schepen bij laagwater in een modderbed lagen. Onder het Witte Bruggetje is twee jaar geleden een drempel aange bracht waardoor er meer water in de haven blijft staan. In het najaar van 2019 is de Museumhaven weer uitgebag gerd, zodat de aangemeerde schepen altijd water onder de kiel hebben. Het is niet bekend hoe oud de fundering van de kademuur is. De houten palen werden gemaakt van dennenbomen. Mooie rechte stammen die ontschorst werden en dan omgekeerd, dus met de kruin naar beneden, in de bodem werden gedrukt. Als een soort plug die "op de kleef" in de modder staat. Een heiploeg liet een blok onder een driepoot op de kop van de boom vallen. Na de eerste klappen werden er strepen gezet op de stam. Dat noemt men "kalenderen". Aan de hand van het aantal klap pen kon men met hulp van de strepen zien wanneer de stam vastliep in de modder. Het restant, de kop werd afgezaagd. Zo'n heiploeg kunnen we nu aan het werk zien tijdens een evenement met oude ambachten. De stenen voor de kademuur zijn groot, plat en lang. Laboratorium testen hebben niet kunnen aantonen waar de stenen vandaan komen. Het is aan te nemen dat er lokale klei gebruikt is en dat ze in "het Zeeuwse" gebakken zijn, met dus een korte aanvoerroute. De metselspecie was rijk aan kalk en werd vol op de stenen aangebracht, waardoor er niet afgevoegd hoefde te worden. Men heeft berekend dat er voor de komende restau ratie 800.000 stenen nodig zijn. De Museumhaven en de binnenstad van Zierikzee zijn benoemd tot Rijksbeschermd stadsgezicht. De Zuidhaven poort (14e eeuw) en de Noordhavenpoort (14e-16e eeuw) en

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2020 | | pagina 9