8 9 Macaré I, 44. koper, waarop koperaan het eene eindt het andere gaffelvormig. Eene daarvan is beves- Macaré I pl. IV, fig o. van zijn P- t, eenigzins bewerkt v. van zilver, in aan het eene einde een lepelvorm. k. Vijf koperen gespen, tigd aan een metalen sleufje. 8 en 9. i. Eragment van koper. Macaré Ipl. IV, fig. g. k. Stukje loodwaarop een gekroond beeldje is gewerkt. Macaré I, pl. V, fig. 16. Twee fragmenten van eenigzins bewerkte plaat- Macaré Ipl. Vfig. 12 en 13. Drie voorwerpen een oog voorzien het strand van Domburg, twintig naaldenpriemen of fibula’s alle van koperbehalve twee van zilver. Zij zijn zoo na 1838 gevonden. Zes hebben dunne de overige knopjes of oogen. z. Rondfijn bewerkt ornamentje den vorm van een knoop. 45. Karton met voorwerpen van aa. Twee en wel vóór als ringetjes pl. V fig. 4 en 6. al). Groote zilveren ringmet een haakje en oog gesloten, die misschien voor halsband heeft gediend. Een daaraan bevestigd ringetje toont aan dat er een kettingje en medaillon of ornament aan gehangen heeft. ac. Dertien fibula’s of ornamenten van verschillende gedaante. Een daarvandie den vorm heeft van een knoop heeft tot omschriftSeverus aug. Part. max. Zij zijn gevonden tusschen 1838 en 1856. Sommige ronde zijn misschien knoopen. Macaré I, pl. IV, fig. 4, 5, en Macaré II, pl. IV, fig. 2, 3, 5, 11. ad. Vijf platte ornamenten van koper met verschil lende bewerking. Macaré I, pl. V, fig. 14 en 15 en pl. IVfig. 7 en Macaré IIpl. IV, fig. 14. ae. Een soort van haak, Macaré II, pl IV, fig. 12. Karton met voorwerpen, op het strand van Domburg gevonden tusschen 1869 en 1874; meerendeels ge schenken. af. Twee zilveren vingerringen met eene uit spiraal vormig gewonden zilverdraad gevormde roseten nog een stuk van een ring met min of meer bewerkte plaat. ag. Een ring of gesp van eigenaardigen vorm en met eene en relief bewerkte plaat. ah. Vier platte koperen ringen. ai. Klein bewerkt koperen gespje. ak. Twee koperen ornamenten, beide <mr^e/miet figuren bewerktdie een menschengelaat voorstellen. al. Zeven verschillende koperen ornamenten. I. jes. m Drie voorwerpen van van een oog voorzienen Macaré I, pl. V, fig. 11. n. Drie priemen hebbende oogen aan het andere een Karton met voorwerpen van het strand van Domburg. Vijf en twintig meestal koperen platte ringen verschillende grootteéén is van zilver en drie van groen glas. Macaré Ipl. IV, fig. 11. Groote koperen ring gevonden met vier lange blauwe kralen en eene koperen priem er aan. q_. Zes verschillende kralen. r. Zilveren kettingje, uit eigenaardigezeer een voudige schakeltjes bestaande, lang ongeveer 70 c. M. Twee kleine fragmenten van koperen kettingjes. Een klein scharnier. Macaré I, pl. IV, fig. 10. Acht kleine platte plaatjes waarvan sommige van koper. Macaré Ipl. V, fig. 8. Een koperen bewerkte knoop. Macaré Ipl IV, fig. 12. w. Koperen haakje. x. Klein koperen pennetje, min of meer in den vorm van een kruisje. Macaré I, pl. V, fig. 5. ij. Koperen knijptangetje met een ringetje er aan. Macaré I, pl. IV, fig. 3, vóór 1838 gevonden. Het oorspronkelijkdoor Macaré afgebeelde ringetje is verloren en door een ander vervangen. r- 16. 8. U.

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1884 | | pagina 48