maart 30 mei ^oktober 8 oktober 14 en 15 okt, aanmelden verplicht. grmis ischaps- advies ontwh van k 'acterïevii Stichti ^Landschapsbeheer Zeeland Geachte relatie, herstel, l beheer Zoals u waarschijnlijk weet worden wij mogelijk geconfronteerd met een zware bezuiniging van 80%. Veel van onze taken zullen wij dan niet meer kunnen uitvoeren, zoals het coördineren van het vrijwilligers werk, het opknappen van erven en aanleg en onder houd van wandelpaden. Natuurlijk laten we dit niet zomaar gebeuren. We proberen alle middelen in te zetten om onze werkzaamheden te kunnen blijven doen. Elk steuntje in de rug is welkom. Indien u ons een warm hart toedraagt en een finan ciële bijdrage wilt leveren, zijn wij u zeer erkentelijk. U kunt zelf een bedrag overmaken of gebruik maken van deze machtigingskaart. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Alle medewerkers van SLZ begeleiden van vriBjj^groep' en het pr^*Bk>eren van lan^Rpswrhoud Wij zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instelling tfiNBI) waardoor uw gift aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2011 | | pagina 36