aanwezige restant van de voormalige gracht bij de vergelijkende analyse een rol kan spelen, (kroniek) Veere Tijdens een wandeling langs een bo nenakker ten zuidoosten van de Grote Kerk ter hoogte van de Cisterne vond Tiny Polderman uit Veere in juli van dit jaar een hanger van git. Het 4 cm hoge sieraad is gesneden in de vorm van een staande man met in zijn rechterhand een pelgrimsstaf en in zijn linker een boek. Het stelt de heilige Jacobus voor wiens graf te Santiago de Compostela als bede vaartsoord in de Middeleeuwen van uit heel Europa werd bezocht. De hanger die deel zal hebben uitgemaakt van een rozenkrans, kan worden geda teerd in het begin van de 16e eeuw Het toeval wil dat van dezelfde plaats eerder een dergelijke zeldzame vondst bekend is geworden (zie Ar cheologische kroniek van Zeeland over 1987). Het voorwerp is door de vind ster geschonken aan het Zeeuws Mu seum. (kroniek) logische werkgroep van het Historisch Centrum Wassenaar vertelde - via tussenkomst van de conservatrice van de Romeinse afdeling van het RMO M. Brouwer - dat haar neef, M. Her- rebout uit Vlissingen, nabij de grens met de v.m. gemeente Koudekerke ter hoogte van 'Moesbosch' een Ro meins voorwerp had gevonden. Het betreft een zgn. lunula. De amulet is van brons .en bestaat uit een maan vormige hanger met daaronder aan een schalm een ster. Tot nu toe zijn drie complete exemplaren van dit type uit Nederland bekend, (kroniek) Zuidzande Bij het graven van een veedrinkput aan de Terhofstededijk te Zuidzande werd een welput aangetroffen waarin zich een steengoedkan bevond. De kan dateert uit de zestiende eeuw. Een nadere beschrijving van de vondst is reeds eerder gegeven door H. Hendrikse in afl. 80, 1990, van Nehalennia. (kroniek) Vlissingen Mevr. L.T. Herrebout van de archeo- MER Milieu Effekt Rapportage

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 11