Feenstra en Van Haperen van Staats bosbeheer en de Middelburgse gemeen tearchivaris Sijnke. Het voorwoord werd geschreven door R.J. Benthem, oud-inspecteur van Staatsbosbeheer en lid van de 'Snelcommissie Walche ren', die na de inundatie van 1944 de wederopbouw van Walcheren ter hand nam. Staatsbosbeheer, opgericht in 1899, deed in dat jaar 1944 zijn intrede op Walcheren, om mee te wer ken aan het naoorlogse landschaps herstel. De geschiedenis van die bemoeienis van 1945 tot 1990 wordt beschreven door A.M.M. van Haperen, terwijl H. Feenstra uitweidt over 'Het nieuwe gezicht van Staatsbosbe heer': een grote nadruk op het uit voerende karakter, bedrijfsmatige aanpak, efficiency. Toornvliet en zijn omgeving zijn door de oorlogshandelingen en inundatie ook zwaar getroffen. J.W. Bosch legt in een minutieuze studie de verbin ding tussen huis en landschap: de plaats waar ze elkaar raken is de tuin De verschillende stijlperioden (barok, romantiek e.d.) lieten hun sporen na in en aan tuin en huis, alsook de opvattingen van bewoners en (land schaps) architektenBosch besluit met een oproep tot instandhouding van de in zijn artikel geschetste waarden, gezien het geringe aantal buitenplaatsen dat op Walcheren nog over is. Sijnke buigt zich over de bewoners van Toornvliet. Bekende namen doe men op: de familie Schorer, Johan Huizinga. De laatste had nogal een zwak voor het buiten, en verzon er een eigenzinnige naamsverklaring voor Wie daar meer over wil weten, en zich afvraagt waarom er in de titel van 't Hof Toornvliet te Middelburg 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 20