BEANTWOORDING VRAGENLIJST MAART 1991 1. Die is nie prut: laat niet over zich lopen. ZVW (AdbBsk;GdeSdk; Sis); LvALvH (Klz); W (Bgk/Dob;DobKod;OsbRtm)ZB (Bzl;Dw/ Ovz;Ewd/OvzGpol;Ha;Kn;Ktg;Nssmeestal v.e. vrouw;Ril;Schr;Wde; Wmd); NB (Ks); SchD (Bns ;Bwh/Nwk; Drs; Hsd; Ng; Nwk; OwZr)Phi/T (Phi/Ovm ;Anl; Ovm ;Po; Scherp Svn; Tin)Variant nie van prut (Bvt; NvtObg; Ha; Ndp)Is nie prut ook voor: weet van aanpakken (Scherp); nie al te prut uitzien onverzorgd (Ovm), en prut goed onderhou den, netjes, proper, schoon volgens Ax; Zsg; volgens LvH (Te) da's nie prut is erg. Andere uitdr. laet nie mee z'n eih'n leur'n/leure (Ax;Gs); laot z'n eihen nie onder de pooten krauwen (Ax); lot zèn êge nie van d'n bak bijte (Nwn); die val nie méé (Dob); is hêên mee- hever (Po); (is) kouster (Dw/Ovz). 2. 't Is drieli(e)ngs vol: driekwart vol. LvA (Ax;Zsg); W (Kod); ZB (Ndp); Phi/T (Phi; Ovm; Po; ScherpTin)GOfl (Dl:oud). Volgens GOfl (Smd): drieling als maat wel bekend (zonder verder toelichting); drieliengs- waegen volgens T (Svn): oude boerenwagen voor 1 paard. Andere uitdr.: mêêr as den 'elft (Ovm); goed ólef (Rns) op 'n stikje nae vol (Ntg) 3. 'k Beschreeuw 't van de stank: val flauw van -, kan het niet harden van de stank. LvA; W (Bgk/Dob??); NB (Ks); Phi/T (Phi); GOfl (Ntg;Ogp). Anders: je zou van je stekje draej'n; val van mijn zeiven (Lam/Kt;Col) 'k ging 'ost van mijne cènter (Klz); ik gi van m'n verzij (Kpl); ik bedwel van - (Hsd); ik bezwieme d'r van /ik raeke bezwiemd van - (OvmScherp)ik bedauwe van - (Phi;Phi/Ovm)jen'arte bedouwt er van (Rns); je 'arte bederft van - (Hsd); ik bekêêuwe van - (Dl;Smd); 'k behae 't van - (Po); ik besterf 't van - (Po); ik pikke 't of van - (Bzl); ik kan't nie 'aan houden) van -(Nwn); ikke kappe omme van de locht (Dsr); schreeuwe in je aesem van schrik z'n adem in houden (Bgk/Dob); 't stiengt azzen teertonne (Ks; stienkt as een vróó- ne (Zr). 4. De wind gae(t) nog an: het gaat nog harder waaien. W (Kod;Osb: gae noga an); ZB (Bzl; Ktg; NdpNss)NB (Col;Ks); SchD (Dsr;Ng); T (Po;Scherp). Anders: de stormboeie gaod an (Gde); de wind gae(t) (nog) op AxGpol; Ha;Kpl; Ril; Wmd; Wsk;Bns;Bwh/Nwk;Dsr;Hsd; ZrPhi; OvmSvnDl; Smd)-kom nog mor op (Cg); lopt nog op (Bzl); lopt nog an (Wde); trekt (nog) an (RtmGsHa; Phi; Ovm)'t oor (=wordt) schroever (Kod). 5. Ze komme(n) bie d'r tweejen: met zijn tweeën, samen. ZVW (Bsk;Ogb; Wtk) LvA (Zsg); ZB (Bzl; Ewd/OvzGpol; GsHa: soms;Kn;Kpl;Ndp;RU; Sehr;Wdp); NB (Ks); Phi/T (Phi/Ovm); GOfl (Smd). Variant: bie z'n - (Sdk;Sls;Ha: twêê)Anders: bie z'n beijen (Bzl); mee z'n beijen (AxKlzPhi;Phi/Ovm Ntg: mit-)mee z'n beidjes (Nz,Dl: mit); mee beien (Kod); mitter beien (Nwk); mit d'r twêêjen (Odp); mee mekaore (Hsd); tehaere (Kod); getweejen (Ntg). 6. Z'n schouwtje róókt/rokt/ruukt 'r van: 't is zijn bestaan. ZVW (Sis; Obg); LvA (Ax;Zsg); ZVO-zd (Cg); W (Bgk/Dob DobKod; Osb Rtm) ZB (Bzl; Dw/OvzEwd/OvzGpol; GsHa; KnKplKtg; NdpRil; Schr; WdeWmd) NB Col; Kg; KsWsk) SchD (Bns: schouweBwh/Nwk ;DsrHsdNwk; Rns Zr); Phi/T (Phi; Phi/OvmOvm Po, Scherp Svn: ook róókt 'r wel bie; Tin); GOfl (DlOdp Ogp SahSmdschouwe)Varianten: (daar) kan zijn schouwtje nie van roken (Adb GdeNvtSdk) (daar) moet de schouw/ hetschouwtje van roken (e.d.) (Klz OkBzl; NssNtg)z'n s. roakt het gaat hem goed (Wsk). Anders: dao moet-ie de boter voor kóópen 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 38