weliswaar teruggelopen, maar de harde kern blijkt standvastig door te werken onder leiding van de nieuwe gemeentearchivaris van Veere, de heer Blom. 1RONDVRAAG Van de rondvraag wordt door geen van de leden gebruik gemaakt 2.SLUITING De voorzitter constateert, dat door het vlotte verloop van deze vergadering de achterstand op het programma inmiddels ruimschoots is ingehaald. Na bezichtiging van het stadhuis kunnen de leden onder de leiding van de heer Van Olffen de St. Willibrordus Basiliek in Hulst gaan bekijken. drsJ.H. Kluiver voorzitter drs. L. Zoodsma secretaris

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 48