12. Zit'r 'n uul onder j'n (h)aer? ben je uit je humeur? W (Dob: in j'n 'aer; Kod)ZB (Gs;Ha: wel eens gehoord); NB (Ks); GOfl (Dl: oud? heel vaag bekend). Anders: - onder je pet (Kod;Ks); staat de mutse scheef (en derg.) (Nz;Bzl;Ktg;Ovm;Svm)stae je pette sehêêf (Ndp;Hsd); z'ei d'r musse nie op, 'oor (Bzl); z'is uut d'r musse/muste (en derg.) (Bzl; Ktg; Ovz/Dw ;Wsk; Phi; ScherpSvn) bin je uut je pette? (Kpl); die is nie erg in de muste (Wsk)je muste stae nie goed (Bwh); de frang sta nie 'oge (Sis); wa zij-je ghij n'n lêêlijken pinozzel (Lam/Kt); ge zit 'r nie gjêrebij, geluev'k (Nwn); zit 'n scheetje verdroaid? (Bzl); ie ei de bobber(d) in (Bzl;Wde); doeter wat op? (Gs); j'n om? (Kb); waerom zo kelèrig?/ zo anhestoke? (Po)ei-je 't nie erg op snee? (Scherp); niet in de tuin (Dl/Hkg: oud in Hkg)een opm. van Dl: haeruul heel vaag bekend als (oud) scheldwoord, maar bet.? 13. Da fêêst ei/ao ghoed (g)emassêêrd (fr. marcher)is goed geslaagd, goed verlopen. ZVW (Gde/Nvt: gemarcheerdSdk); LvA (Ax;Nz); ZVW- zd (Cg W (DobKod;Ok; Osbis ZB (Blz: zelden; Gs;Ha; Kb;Kn; Ovz/Dw: gemarcheerdWde: ook wel 't ei goed gemarcheerd) NB (Col; Ks); SchD (Dsr: -is-; Bwh); T (Po: 't meseert; Svn). 14. Ze voelt'r eih'n as'n kèrpel op 'n (h)outvimme/-vummedoodongelukkig, niet op haar plaats. ZVW (Sdk); LvA (Ax)Anders: as uut een zak geschud (en derg.) (Kod;Bzl); as 'n uul in de kerke (Ks); as 'n uul op 'n zieke koeje (Phi). 15. Vaoder leit as 'n 'ond an z'n kot: kan moeilijk van huis, is erg honk vast. W (Dob; Kod); ZB (Bzl/Kpl, Gpol: is hebonden as -; Ha;Hkz;Nss; Ovz/Dw: twijfelt); NB (Ks: ook - - an un touwe)SchD (Dsr); Phi/T (Phi;OvmSvn)Anders: - - an de ketting (Sls;Dob); - - an kot (Ovm); 'n 'uusduve/'uisduif (Ax.Nwn); 'uusmosse/-musse (Ier;Po); 'uusziek (Bwh); kotvast (Osb;Ndp;Bns)(h)okvast (TinDl/Hkg)kan zijn bêê- nen nie kwijt onder 'n vrimde taofel (Lam/Kt); komt nie uut 't 'ofpadje (Gs); slaepe in schiete doet'n tuus (Anl)ie kom d'n durpel nie mêêr over (Po)d'n dam nie mêêr uut (Po) 16. Die 'ouwt z'n eihen dokus: doet alsof hij niets van de zaak afweet, houdt zich van den domme. ZVW (Gde/NvtSdktwijfelt); LvA (Ax) W (DobKod)ZB HaHkz Kb Nss)NB (Ks); T (Po;Tln); GOfl (Dl). Anders: sjaokes/sjakes/s jakjes/sjaakjes (Gde Dl/Hkg; Tin; Svn)sjaak/ sjoakum (Po;Svn); jacobs (Svn); jokus (Ok); jakkes (Bzl; Ha; IerKb Kn; Schr/Wde;Wde)(komen) van/uit Lillo (Bns;Lam/Kt)- van Sint Zjan (Nwn); ie kom van Bru en ie weet van niks (Scherp); de platte spele (Nwn); kwaam va knotsen (Cg); geboarden van krommen aos (Cg); die ou z'n eihe van t'enden raek (Ovm). 17. Die vrouwe zit as 'n puut op 'n sliepplanke: ze voelt zich niet op haar plaats. ZB (Ndp); NB (Ks); T (Tin). Anders:op een klute/kluut (DobKodCol; Svn)op 'n stoppel (GpolHa; HkzKtg)ze zit op spel lekoppen, (Lam/Kt); of azze uut 'n zak/de zak 'eschod/geschud is (Bzl; Po) (Verg. vraag 14); kiekt net as een uul op un zieke koeie (Ovm;Svn) (verg. vraag 11 en 14). In andere bett. die zitte as'n puut op 'n klute dicht op elkaar (Wsk); as 'n puut op een kluutje in elkaar gedoken (Dsr) 18. Ie ei 'aezevet an z'n sokken: gaat er snel vandoor, neemt snel de benen. ZVW (Obg: 'aesjevet) LvH (Klz: - oan zijn kieten gesmjèrt); ZB (Bzl: onder z'n schoenen; GsHa;Schr/Wde)SchD (BnsDsrHsd: an z'n schoenen); Phi/T (Phi;Ovm: ook - an z'n schoenen; Po;Scherp: 49

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 51