DORPEN IN ZEELAND WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN LEZINGEN GEHOUDEN TIJDENS DE 6e HISTORISCHE STUDIEDAG ZATERDAG 27 APRIL 1991 10.00 TOT 16.00 UUR ZEEUWSE BIBLIOTHEEK MIDDELBURG

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 59