Mm t HIP M 1 li 1 HHiilfftt IHli H lllMItttt 1 t T afb. 4. De resultaten van de volkstelling uit 1813. LANDBOUWERS LANDARBEIDERS DIENSTMEIDEN EN KNECHTEN PARTICULIEREN EN ZONDER BEROEP TUINMAN SCHAAPHERDERS MILITAIR (Collonel de Ia garde nationale) KINDEREN 10 29 21 Bevolkingsanalyse BAARSDORP 1813 17 TOTAAL 90 protestant katholiek geboren in Baarsdorp het eerst een betrouwbare volkstelling ge houden (afb. 4). In Baarsdorp bedroeg het totaal aantal inwoners 90, hetgeen op merkelijk goed overeenkomt met de schat ting voor het jaar 1694. Er was dus ken nelijk niets veranderd! Dit is niet verbazingwekkend, want zoals gezegd, was er op de smalle kreekrug geen ruimte voor expansie. De bevolkingslijst van 1813 registreerde ook de beroepen van de inwoners. Behalve Albert Franpois Clement, die als 'collonel de la garde nationale' beschreven staat en later notaris 'zou worden, blijkt de gehele bevolking werkzaam te zijn in het boeren 28 bedrijf, als landbouwers, landarbeiders en dienstmeiden en knechten. Er waren in Baarsdorp geen handwerkslieden. Voor een wagenmaker, smid, timmerman of zelfs een schoenmaker of kleermaker, was in Baars dorp te weinig werk om een bedrijf lonend te maken. Bij slecht weer was Baarsdorp vaak geïsoleerd van de buitenwereld, zodat het geheel afhankelijk was van plaatsen als Goes, 's-Heer Arendskerke en Heinkens- zand, waar wel alle nodige beroepen verte genwoordigd waren. Wat vooral opvalt is, dat op één persoon na, géén van de dienst meiden en knechten te Baarsdorp geboren was.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 86