L. de Gou (red.), Het Plan van Constitutie van 1796 R.G.P. kleine serie 40 (Den Haag 1975) L. de Gou (red.). Het Ontwerp van Constitutie van 1797 R.G.P. kleine serie 55-57 (Den Haag 1983-1985) L. de Gou (red.) De Staatsregeling van 1798 R.G.P. kleine serie 65, 66 (Den Haag 1988-1990) A. de Groot. Leven en arbeid van J.H. van der Palm (Wageningen z.j.) G.S. van Holthe tot Echten, 'Zeeland en Lodewijk Napoleon. Bemoeiingen van de vorst tot verbetering van de economische en financiële situatie van het departement', in: Archief. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1980. 114-132. L.M. Hollestelle. Y.J.A. Welings en L. Zoodsma, 'De eerste volksvertegenwoordigers van Zeeland in 1795'. in: Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 481-591 N.C. Lambrechtsen, Levensberigten (Amsterdam 1913) G.J. Nijk, 'Iets over Johannes Henricus van der Palm gedurende zijn verblijf te Middelburg', in: Archief. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1917, 34-107. C. Rogge, Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden (Amster dam 1796) M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland (Middelburg 1696) Th. Speeleveldt, Brieven over het eiland Walcheren (Den Haag 1808) De Vriend des Volks (Middelburg 1795-1796) Michael Wintle. 'De economie van Zeeland in 1808. Een rapport van Abraham van Doom over de economie in het najaar van 1808'. in: Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1985. 97-130. VAN SOEVEREINITEIT NAAR VERGETELHEID 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 17