10. L. Frangois, 'De Kamers van Koophandel in de Franse en Nederlandse Tijd', in: Tussen beleid en belang. Geschiedenis van de Kamers van Koophandel in België (I7de-20ste eeuw) (Brussel, Algemeen Rijksarchief 1995) 49. 11. J. Heus. 'Begon de traditie van de seizoenmigranten van Ichtegem en Koekelare tijdens de Franse bezetting?', in Jaarboek de Spaenhiers III (1995). 30 ZEELAND IN DE BATAAFS-FRANSE TUD 1795-1814

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 32