5-6. Bij de strijd tussen de Patriotten en de Prinsgezinden deden zich in Zeeland, net als elders in de Republiek, in het jaar 1787 plunderingen en ernstige ongeregeld heden voor. Behalve in Middelburg, Vlis- singen en Tholen leefden de Prinsgezinden zich uit in Goes en in Zierikzee. (Z.I. III, 264 en 274) 1. In 1793 kwamen we in oorlog met het revolutionaire Frankrijk. De Fransen wa ren toen echter genoodzaakt de Nederlan den weer snel ontruimen. Maar in 1794 kwamen ze terug. De Franse troepen vie len de generaliteitslanden Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen binnen. Sluis werd op 25 augustus 1794 gebombardeerd. (LI. III. 281)

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 35