Registratie: origineel te vinden in: gepubliceerd en te raadplegen in: bij het vertrek uit Zeeland Gemeentearchieven: Bevolkingsregister vanaf c. 1825 S. Oudes, Index op de namen van emigranten in de Zeeuwse 'Staten van Landverhuizers', 1839-1900 -> RAZ [GA nr. 810], RSC Gemeentearchieven: gemeentelijke Staten van Landverhuizers vanaf 1839 Overzicht van emigranten vertrokken uit Schouwen- Duiveland en Noord- en Zuid- Beveland, 1901-1920 Rijksarchief in Zeeland: provinciale (Zeeuwse) Staten van Landverhuizers 1839-1900 -» RAZ [GA nr. 811], RSC A. Vergouwe, Emigranten naar Amerika uit West Zeeuws- Vlaanderen 1840-1970 Algemeen Rijksarchief: provinciale Staten van Landverhuizers van alle Nederlandse provincies, 1848-1877 -> RAZ [GA nr. 812], RSC R.P. Swierenga, Dutch emigrants to the United States 1835-1880 -> RAZ [GA nr. 813], RSC tijdens de reis naar en bij de aankomst in Amerika National Archives and Records Administration, Washington: scheepspassagierslij sten Amerikaanse douane vanaf 1820 R.P. Swierenga, Dutch immi grants in U.S. ship passenger manifests, 1820-1880 ->■ RAZ [GA nr. 814], RSC Gemeentearchief Rotterdam: passagiersregisters Holland Amerika Lijn 1900-1962 tijdens het verblijf in Amerika National Archives and Records Administration, Washington: volkstellingsregisters R.P. Swierenga, Dutch households in U.S. population censuses, 1850, 1860, 1870 -» RAZ [GA nr. 815], RSC Overzicht van de drie registraties van emigranten, de vindplaatsen van de originele archiefstukken waarin deze registraties zijn vastgelegd, de bronuitgaven waarin de registraties zijn gepubliceerd en de Zeeuwse instellingen waar deze zijn te raadplegen RAZ: Rijksarchief in Zeeland [GA: nummer in de verzameling Genealogische Afschriften]; RSC: Roosevelt Study Center; de publicaties van S. Oudes en A. Vergouwe zijn ook in enkele bibliotheken aanwezig. ONDERZOEK NAAR ZEEUWSE EMIGRANTEN 65

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 67