11. Voor meer informatie zie noot 9. 12. R.P. Swierenga, Dutch households in U.S. population censuses, 1850, 1860, 1870. An alphabetical listing by family heads. 3 din. (Wilmington 1987), aanwezig in RAZ [verzameling Genealogisch Afschriften nr. 815] en RSC. 13. H.J. Brinks (red.), Dutch American voices. Letters from the United States 1850-1930 (Ithaca 1995); een voorproef verscheen in Nederlandse vertaling in: Schrijf spoedig terug. Brieven van immigranten in Amerika 1847-1920 (Den Haag 1978). De Zeeuwse brieven zijn van De Zomer, IJzendijke; Baden, Sluis; Mannee-v.d. Veeke, Zierikzee; Lankester, Middelburg. Het RSC beschikt over een collectie fotokopieën van Zeeuwse emigrantenbrieven en kan verwijzen naar collecties in de Verenigde Staten. 14. L. Beelen-Driehuizen, J.H. Kompagnie, Onderzoeksgids landverhuizers. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Nederlandse emigranten en transmigranten (2e kwart 19e eeuw-1940) (Den Haag 1996), aanwezig in RAZ [serie gidsen nr. 20] en RSC. 15. In den Vreemde. Een blad voor geïnteresseerden in migratie en immigratie [in West-Nederland], een uitga ve van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Zeeland, jrg 1 (1990) - 6 (1995), aanwezig in RAZ. De uitgave is in 1996 gestaakt. 16. Zoals The Joint Archives of Holland, verbonden aan Hope College, Holland. Michigan en Calvin College and Seminary Archives in Grand Rapids, Michigan. Zie uitgebreider: Onderzoeksgids landverhuizers, 22- 17. R. van Drie, 'Genealogie en Internet', Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie 3 (1997) 36-41. Goede startpunten bieden de 'links' van de web-sites van de Rijksarchiefdienst (www.archief.nl) en het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl). 23. Adressen Provinciaal Landelijk Rijksarchief in Zeeland (RAZ) Sint Pieterstraat 38 4331 EW MIDDELBURG tel.: (0118) 63 89 20 fax.: (0118) 62 80 94 e-mail: zeeland@rad.archief.nl Internet: www.archief.nl/rad/zeeland Algemeen Rijksarchief (ARA) Prins Willem-Alexanderhof 20 Postbus 90520 2509 LM DEN HAAG tel.: (070) 331 55 50 fax.: (070) 331 55 55 e-mail: ara@rad.archief.nl Internet: www.archief.nl Roosevelt Study Center (RSC) Abdij 9 Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG tel.: (0118) 63 15 90 fax.: (0118) 63 15 93 e-mail: secr@rsc.knaw.nl Internet: www.knaw.nl/rscnl00.htm Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Prins Willem-Alexanderhof 22 Postbus 11755 2502 AT DEN HAAG tel.: (070) 315 05 00 fax.: (070) 347 83 94 e-mail: webmaster@cbg.nl Internet: www.cbg.nl ONDERZOEK NAAR ZEEUWSE EMIGRANTEN 67

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 69