1 juli 1918 Handley-Page 0/400, C 9648, Valkenisse Om half vier 's ochtends op 1 juli 1918 schrikken de bewoners van Dishoek en omgeving wakker van het zware geluid van een vliegtuig. Het toestel nadert uit noord oostelijke richting en vliegt zo laag dat alle getuigen aan een noodlanding denken. Zal het vliegmachien in de Noordzee terecht komen Diverse omwonenden, die de slaap niet meer kunnen vatten springen hun bed uit, trekken gauw wat kleren aan en rennen naar een van de duinovergangen. Klaar wakker na zo'n vroege klimpartij over deze hoge bulten zien ze op het strand dat de piloot erin geslaagd is z'n toestel vrijwel onbeschadigd neer te zetten aan de binnen zijde van de duinen. De drie inzittenden, twee officieren en een sergeant worden geïn terneerd. Het vliegtuig, een Handley Page 0/400 van de Engelse luchtmacht met regis tratie C 9648 is een voor die tijd behoorlijk zware en grote bommenwerper. De span wijdte van de vleugels bedraagt maar liefst 30,48 meter, de lengte is 19,15 meter en het vlieggewicht bedraagt 6060 kg. Desondanks kan de bommenwerper (710 kg bommenlast) nog een snelheid bereiken van ongeveer 157 km per uur. De HP 0/400 wordt in het laat ste jaar van de Eerste Wereldoorlog vooral gebruikt om 's nachts de industriële zones van de Saar en de Ruhr te treffen in het har tje van Duitsland. De Nederlandse Lucht vaartafdeling is behoorlijk in zijn nopjes met zo'n 'geschenk uit de hemel'. Eerder kwamen twee andere Handley-Page 0/400's op Nederlandse bodem terecht, maar deze toestellen werden conform de meegegeven orders onmiddellijk in brand gestoken, om ze niet in vreemde handen te laten vallen. De LVA heeft nog enige jaren gevlogen met het toestel dat bij Dishoek landde. 31 juli 1918 Airco DH-9, D 5717, Biggekerke Op woensdagmiddag 31 juli 1918 landt een tweedekker op het strand bij Valkenisse en Biggekerke. Het is een Airco DH-9, bemand door de Engelse officieren Pearse en Bugge, beiden ongeveer 20 jaar oud. Ze verklaren te zijn opgestegen in Frankrijk omstreeks half twee 's middags. Na de landing wordt hun toestel bewaakt door de kustwacht en wor den de vliegers geïnterneerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in totaal 10 De Havilland DH-9's geïnterneerd, waarvan er negen een heel escadrille hebben gevormd onder commandant Albert Plesman, in 1919 de oprichter van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. 16 augustus 1918 Airco DH-9, B 7623, Koudekerke Een 'aangeschoten' Frans vliegtuig, die deelnam aan de hevige bombardementen op de Belgische kust, moest uitwijken naar Walcheren. Na enige tijd te hebben rondge- circeld landde de piloot bij Koudekerke aan de weg naar Biggekerke. Het vliegtuig was bemand door de Amerikaanse vliegerluite nant Ova Regen Harris en een Schotse onderofficier James Muurs. De machine bleek onbeschadigd te zijn en was slechts door enkele kogels bij de brandstoftank geraakt. De vliegeniers werden door de bur gemeester van Koudekerke overgedragen aan de Kustwacht. 5 september 1918 Airco DH-9, C 1294, Oostkapelle Het is 5 september 1918 en we bevinden ons aan de Belgische kust. De Engelse lucht macht heeft op deze dag diverse aanvals- vluchten gepland. Grewer Munco en Tom Wilson Brodie, luitenants bij de Royal Air Force, hebben met succes aan een van deze aanvallen deelgenomen met hun Airco DH-9 (registratie C 1294). Ze zijn met deze twee dekker op weg naar een welverdiende 'cup of tea'op hun thuisbasis. Plotseling krijgen ze in de gaten dat ze worden achtervolgd door een aantal Duitse vliegtuigen. Weldra rate len de machinegeweren en de C 1294 krijgt diverse voltreffers. Toch slagen de Engelsen erin hun aanvallers af te schudden en hun behoorlijk beschadigd toestel in de lucht te houden. Piloot Munco besluit koers te zetten naar de Nederlandse kust en daar een nood landing te maken. Hij kiest voor een plaats tussen Vrouwenpolder en Oranjezon, bij Oostkapelle. De Engelsen worden na de lan ding onmiddellijk geïnterneerd door Nederlandse militairen en overgebracht naar 's-Gravenhage. Hun Airco DH-9 wordt toegevoegd aan het door interneringen als maar groeiende bestand vliegtuigen van de Luchtvaartafdeling van het Nederlandse leger. Den Spiegel, oktober 1997 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 15