te dat het publiek er zeker geld voor over zou hebben om deze ongewone attracties te bekijken. Op het veld bij de hangar waren drie buffetten ingericht die gepacht waren door de Maatschappij Zeebad Vlissingen. Er was bovendien aan een 'rampenplan' gedacht. In een grote tent was een Brigade van het Rode Kruis ondergebracht want bij diverse luchtvertoningen waren er reeds dikwijls ongelukken gebeurd. De 'latten-en- doek'toestellen werden nog al eens gekraakt, hoewel de vliegers er meestal wel goed vanaf kwamen. Toch was het al een paar maal verkeerd gegaan. Op 27 augustus 1910 was het de beroemde vliegenier Clement van Maasdijk die tijdens een demonstratie bij Arnhem neerstortte en het niet overleefde. Hij werd daarmee het eerste luchtvaartslachtoffer in Nederland. Ook het publiek kon gevaar lopen zoals bij het zware ongeval in Leeuwarden, toen de nog onge- brevetteerde Vlaamse aviateur Max Olieslager (broer van Jan) met zijn Blériot uit de baan liep en met draaiende propeller het publiek in reed. Een viertal dames wer den daardoor zwaar gekwetst. Ook in Alkmaar waren gewonden gevallen tijdens een vliegdemonstratie in juni 1911. Door de pers werd toen aangedrongen op strengere veiligheidsmaatregelen. De 'ongelukken- factor' zal dus ook bij de organisatie van deze Vlissingse vliegweek wel een rol heb ben gespeeld. De drie koene aviateurs Op de dag van de opening van de vliegweek stonden ze klaar voor actie: Heinrich van den Burg met zijn Darioli-monoplaan. Hij was de eerste Nederlander die zelf een vlieg tuig had gebouwd dat ook kon vliegen. Zijn snelle toestel had als krachtbron een vijf cylinder Anzanimotor van 50 PK. Daar was Jan van Bussel (zijn ware naam was J.Maurer, een Duitser die zich van Bussel liet noemen), met een tweezits Blériot XI, voorzien van een 50 PK 7 cylinder Gnöme- rotatiemotor. De derde vliegenier was Adriaan Mulder met een tweepersoons Sommer-biplaan, eveneens met een 50 PK Gnömemotor. Ze behoorden alle drie tot de E.N.V., de Eerste Nederlandsche Vliegver- eeniging die op het vliegterrein 'Molenheide' bij Rijen was gesitueerd. Vliegenier Jan van Bussel met de "Bleriot XI" - tweezitter op het exercitieterrein te Souburg, (foto Gemeentearchief Vlissingen) Den Spiegel, oktober 1997 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 7