Het oude 'Stadthuis' aan de Grote IVIarkt Jo de Ridder In het gemeentearchief van Vlissingen is onder inventarisnummer 5574 een omvangrijk manuscript aanwezig met als titel Beschrijvinge der Stadt Vlissinge'. In die beschrijving schetst de auteur, de in die tijd bekende strafpleiter Mr. J.J. Brasser, in gedetailleerde bewoordingen het Vlissingen omstreeks 1754. Deze zoals hij in bepaalde stukken voorkomt, werd geboren in 1733 en een deel van dit zeer interessante werk gaat over het 'Stadthuis' waar hij, mede door zijn beroep, vaak vertoefde. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat hij een vast plekje in de 'oude Secretary' had. Het stadhuis, dat bij de beschietingen door de Engelsen op 13 en 14 augustus in 1809 totaal werd verwoest en waarbij een schat aan historische waarde en kunst verloren ging, wordt in diverse geschriften over het Vlissingen van vroeger meestal geïllus treerd met een afbeelding van de voorge vel. Maar Mr. J.J.Brasser heeft naast een be schrijving van de voorkant ook uitgebreid aandacht besteed aan de ruimtes en ka mers met het interieur. De latere gemeente-archivaris, P.K. Dom misse, heeft begin 1900 een extract ge maakt uit het manuscript, met gebruikma king van getekende plattegronden. Omdat deze stukken wat moeilijk leesbaar zijn, is het geheel in een eigentijds jasje ge stoken zonder het oorspronkelijk manu script te 'verschrijven'. Om toch iets van de sfeer van die 'oude tijd' te proeven, zijn hier en daar wat oor spronkelijke uitdrukkingen of zinsneden let terlijk overgenomen. Op de Grote Markt te Vlissingen staat, aan de noordzijde, in de 'breete' van de markt, het Stadhuis, dat tot de 'pragtigste' van Zeeland wordt gerekend. Het is naar een ontwerp van het Antwerp- sche stadhuis gebouwd en wordt voor een 'konstuk van bouwinge' gehouden. Het is gebouwd waar eerder het Carme- lietenklooster en enige andere gebouwen van deze orde stonden. Het Stadhuis op de Grote Markt, ca. 1743. (Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen) 16 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 18