Plattegrond van de begane grond van het stadhuis op de Grote Markt. De eerste steen werd gelegd op 4 mei 1594 en het gebouw heeft een breedte van 109 voet 33 m) en een diepte van 'sestig voeten' 18 m). Het vier verdiepingen tellend gebouw is op getrokken in vijf verschillende bouwstijlen, te weten: de Toscaanse, Dorische, Ionische, Romeinse en Korintische bouworde. De begane grond, hoog 3.60 m, is in de Romeins Toscaanse stijl gebouwd. Het middengedeelte van de voorgevel is 1.80 m uitgebouwd en heeft een breedte van 8.40 m en daarvoor, op de begane grond, een ar duinstenen^) bordes met aan beide zijden een trap. Dit bordes is tevens de plaats waar de 'Heeren van het Geregt' hun talrijke publi caties uithangen. De balustrade, eveneens in zijn geheel uit arduinsteen vervaardigd, met op de ronde balusters een gladde plaat met daarop vier zittende leeuwenbeelden ieder vasthouden de een wapen, te weten dat van Zeeland, van Vlissingen, van 'Zijne Hoogheijdt' en dat van Walcheren. Aan de rechterzijde van het uitstekende ge velgedeelte is een 'waterputpompe'; voor zien van een afsluitbaar hekwerk, in de andere hoek vinden we een 'ijsere machine'. Een ronde, van tralies voorziene, draaibare kooi, staande op een spil die in een 'metaele podt of bus staadt'. Van boven loopt het 'huisje' toe in de vorm van een 'papegaiskoij' en is daar ook weer draai baar gemaakt aan de gevel. 'in deze machine is een sittebank voor een mensch' en op de rugleuning van dit bank je is het Stadswapen aangebracht. Aan de leuning was een beugel bevestigd dat om 'een menschiichaem' gesloten werd. Het geheel was bedoeld als strafoefening voor 'lichte vrouwen'. Daarnaast, op de hoek van het gebouw, enigszins verhoogd, met daarboven een in gemetselde stang en daaraan bevestigd een 'ijsere halsbant', bestemd om de mis dadigers 'van kleen belangh' enige tijd ten toon te stellen. Daarboven de twee stenen der Wethouders, symboliserende de stenen die in vroeger tijd als straf betaald moest worden voor de bestrating van de stad. De eerste verdieping, die 4.65 m hoog is, laat de Dorische bouwstijl zien, waarbij in het middengedeelte drie kruiskozijnen tus sen halfronde kolommen en aan beide kan ten zijn vijf 'kruiskozijnen' tussen rechthoe kige kolommen. De tweede verdieping, hoog 5.10 m, is in de Ionische bouwstijl gemaakt en eveneens voorzien van dertien kruiskozijnen. Het middengedeelte, hoog 5.70 m, van de derde verdieping is in de Romeinse bouw stijl gemaakt met in het midden tussen de kolommen een 'sonnewijser' en daar boven 'staedt een uurwijser'. Aan weerszijden daarvan twee schulpvormige nissen. Op de vierde verdieping, hoog 6 m, met het middengedeelte in de Korintische stijl en tussen twee kolommen het wapen van de Prins van Oranje, met aan beide kanten en 'konstige leuningh 12 voeten hoog met zeepaerden en dolphijnen versiert'. Tenslotte troont hoog het beeld 'gereghtig- heijdt' op een driekantige tempaan. Op de begane grond, die geheel overwelfd is, vinden we aan de rechterzijde een twee tal ruimten bestemd als vleeshal, waar de beenhouwers en slachters een keuze kon- April 2001 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 19