den maken uit de schapen, kalveren, var kens en ander slachtvee dat ter markt werd gebracht. Aan de linkerzijde van het gebouw een ruimte voor de stadsbrandspuit en andere brandblusmiddelen. Tevens een gedeelte waar eerder het stadsijkhuis voor natte wa ren was gevestigd en wat, daar het ijken nu bij de eigen woning gebeurt, als olieopslag plaats en andere nodige attributen voor de stadslantaarnaanstekers wordt gebruikt. Verder zien we aan de achterkant van dit gedeelte de woning van de conciërge. De gehele eerste verdiepingsvloer is ge maakt als een gemetselde gewelfconstruc tie rustende op zware gemetselde ronde pi laren staande op zware basementen, met van boven capitolen die de gewelfconstruc tie dragen. Via het bordes en de vestibule komt men in de 'Blauwe Zaal', waarvan de vloer met witte en blauwe arduinsteen is belegd. Aan de wanden hangen verschillende no viteiten, zoals een opgezette zwaardvis met fijngetande staart. Ook zien we een model van een onder vol zeil varend Spaans Gaijoenschip. Vanuit de vestibule, zien we aan iedere kant een natuurstenen trap. De linkse is een vijf tien treden tellende opgang naar de 'ruime lugtige Groote Zaal' terwijl de andere trap naar beneden leidt, waar ondermeer het 'turfhok' is. Daar is ook plaats voor arrestanten die 's nachts door 'de wagt der burgers' zijn opgepakt en tot hun verhoor worden inge sloten. Plattegrond van de eerste verdieping van het stadhuis op de Grote Markt. Het onderkomen voor het 'Corps de Garde voor de Burgers' is bij de 'Blauwe Zaal' waar evenals voor het 'Corps de Garde Wacht voor de Wijk' een afgescheiden ruimte is gemaakt. Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich een overdekte 'gaenderij', aan beide zijden afgesloten door een poort. Vanaf deze achterplaats is de conciërge woning bereikbaar en naast deze toegang is een andere ingang waar ondermeer crimi nelen via de wit arduinstenen trap naar de 'Groote Zaal' op de eerste verdieping wer den geleid. Vanaf deze ruimte heeft men toegang tot de Gehoorkamer van de Burgemeesters. Verdachten worden hier verhoord in aanwe zigheid van de Baljuw en Hoofdofficier of de betreffende persoon kan direct in de ruimte van de Vierschaar worden gebracht. Vanuit deze 'Groote Zaal' heeft men ook toegang tot de 'Secretary', welke aandui ding met vergulde letters boven de deur is aangebracht. in de secretary zien we de lessenaars voor de Griffier, de Secretaris en voor enkele Klerken. Evenals de secretary heeft de 'Groote Zaal' een haardstede, maar deze is nooit in ge bruik geweest en de schouwmantel doet nu dienst als uithangbord om de 'setting' van het brood voor de bakkers aan te geven. Deze setting werd door de 'Commissarissen van den Broode' wekelijks vastgesteld en de bode van het Bakkersgilde diende er voor te zorgen dat de juiste gewichten van de verschillende broodsoorten aan de Vlissingse bakkers bekend gemaakt wer den, want de prijs van een brood bleef lan ge tijd hetzelfde, maar het gewicht kon per week verschillend zijn. Tegenover de secretarie ziet men twee zwa re eikenhouten deuren, waarvan er een in de richting van de Groote Zaal en de ande re in de richting van de Vierschaar draait. 18 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 20