Boven deze fraai gepaneelde deuren staat het opschrift 'Vierschaar' en daar boven een 'uurwijser' die het heel en het half uur aangeeft. Aan de andere kant, boven beide deuren, is een kunstig gebeeldhouwd lover werk te zien rondom een uurwerk. 'Eenige schreden binnenwaerds comt men aan een fraje bogtloopende bank met een lessenaar dienende tot pleijdtbank voor de Practicijn'. Daarvoor zien we de plaatsen voor de 'Heeren van het Geregt', met links een tafel voor de twee Burgemeesters en rechts een tafel voor de Baljuw. In het midden, achter een grote tafel de 'Heeren Scheepenen' met tegenover zich de Secretaris, de Pensionaris en de Pensio naris Honorair. De tafels hebben mooie dekkleden en de banken en stoelen zijn voorzien van fraaie kussens waarop het wapen van Vlissingen is geborduurd. Verder is aan de kant van de Burgemees ters een gepaneeld beschot en een buffet met het Stadswapen en daarop de 'Armbus'. Aan de zijde van de Baljuw eenzelfde schot en buffet met hierbij de 'stok' of roede van de Justitie. Het geheel in een enigszins ronde opstelling met aan de voorzijde een houten afschei ding met aan iedere kant een toegangshek je- Achter de Vierschaar, op de wand, drie gro te geschilderde beelden voorstellende de Gerechtigheid, de Voorzichtigheid en de Waakzaamheid. Verder zien we in deze ruimte een grote schoorsteenmantel, ook weer met het Stadswapen, rustende op twee gevlochten marmeren kolommen en daarboven een beeldhouwwerk uitbeeldende 'Het Oordeel'. Naast de schoorsteen een groot schilderij met een afbeelding van de slag op Schooneveldt. De maaltijd voor Zijne Doorlugtige Hoogheid aangerigt in De Raadkamer van 't Stadhuis te Vlissingen (Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen) April 2001 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 21