zij naar de trein gedragen moesten worden. Velen misten ledematen; niemand was nog geschikt voor de militaire dienst, een con ditie trouwens om te worden vrijgelaten. Bij het vertrek uit Londen deden zich geen in cidenten voor. Te Folkestone was de ont vangst allerhartelijkst, er werden versnape ringen uitgedeeld, waarna de mannen aan boord van de Mecklenburg van de Stoom vaart Maatschappij Zeeland werden ge bracht. Omdat wegens duikboot- en mij nengevaar alleen overdag werd gevaren kon de Mecklenburg pas op dinsdagoch tend vertrekken. Tijdens de reis waren de gewonden ondergebracht in de tweede klas. De bemanning deed alles om het hen naar de zin te maken. Met een omweg van wege een Engels mijnenveld kwam de Mecklenburg omstreeks 17.00 uur te Vlis- singen aan. Aan Duitse kant was één der verzamelpun ten Osnabrück. In de door Nederland be schikbaar gestelde trein nam in de avond van 15 februari een honderdtal gewonde Engelsen, waaronder vier officieren, plaats. Het transport werd begeleid door Duits Rode Kruispersoneel onder leiding van Oberstabsarzt Grumpholz. Om 23.40 uur bereikte de trein Oldenzaal. Daar stond een omvangrijk comité klaar en werden verver singen aangeboden. Algemeen roemden de Engelsen de behandeling in de Duitse hos pitalen; over het verblijf in de gevangenen kampen was men minder te spreken. Deze en de andere afbeeldin gen met onderschriften in dit artikel zijn uit 'De Katholieke Illustratie' De kranige, goed-toegeruste Duitsche Roode Kruis-afdee- ling, die onder leiding van Oberstabartzt Grumpholz de Engelsche gewonden aanbracht en de Duitsche gewonden kwam afhalen. Voor vertrek uit Oldenzaal werd door Dr. Grumpholz verklaard, dat het Duitse deta chement zich geheel zou onderwerpen aan de leiding van Dr. Sturkopf en kreeg het toestemming de trein tot Vlissingen te be geleiden. Het Osnabrücker Tagesblatt van 20 febru ari 1915 publiceerde de ervaringen van Rode Kruishelper M. Tebbenhof, waaruit het volgende: 'Maandagavond 7 uur wer den wij opgeroepen om een transport ge wonde Engelsen naar Vlissingen te begelei den. Snel in uniform omgekleed en naar het station. Daar stond de trein, die bestond uit zestien tot ziekenwagons omgebouwde goederenwagens en drie personenrijtuigen. We hielpen de gewonden in de trein te brengen en om 21.30 uur vertrokken we richting Rheine. Onderweg was het koud, we waren dan ook blij dat de trein in Oldenzaal door de Nederlanders werd over genomen en we de reis in de verwarmde personenrijtuigen konden voortzetten. Via Almelo, Cltrecht, Den Bosch en Roosendaal ging het op Vlissingen aan. Op alle stop stations werden we onthaald op koffie, be legd witbrood, chocolade, sinaasappelen, appels, sigaren en sigaretten. Tegen het ochtendgloren bereikten we de provincie Zeeland, om 11.30 uur waren we in Vlissingen. Samen met Nederlandse ver plegers verzorgden we het uitladen van de gewonden, die in een loods werden onder gebracht. De officieren gingen naar de eer- April 2001 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 7