22 ffi verreweg de meeste wapens dan ken hun figuren en sbukken aan gebeurtenissen of personen uit de geschiedenis. Victor Hugo moet eens gezegd geschiedenis der staat geschreven En terecht, want verband tussen de hebbe n srJDe he 1 e middeleeuwen in het blazoen.T? zou ons het wapens en hun OtioUrp (30) oorsprong geheel bekend zijn, dan bezaten we een kleurig historisch prentenboek. In het wapen van de stad Tholen 'zien we weer de figuren uit het wapen van Henegouwen, zij het in andere volgorde. Uit het vreemde zwarte voorwerp zal iemand niet gemakkelijk een kogge herkennen, maar dit moet het toch wel voorstellen. Eertijds heeft het-stadje een bewapende kogge met manschap pen in gereedheid moeten houden als wachtschip om in tijd van oorlog beschikbaar te zijn. De besclxcij- ving van het wapen luidt s Gevierendeeld I en IV, in goud een leeuw van keel, II en III in goud een leeuw van sabel? een schildvoet van goud, beladen met een onttakelde kogge van sabel, waarvan de mast over het bovenste deel van heb wapen heenreikt tot over de snijlijn. Het schild gedekt met een gou den kroon van 3 bladeren. Aangezien het tekenen van meer ingewikkelde wa pens op een stencil zeer moeilijk is, biedt onder getekende zijn verontschuldiging aan'voor even tuele onduidelijkheden in de afbeeldingen der wapens OUDELAHDE C.J. CHRISTIAAHSEH 23 UYT DE OUDE-BOSCKEN EIST (Vervolg van bl.13) We zijn weer in de leeszaal van het Rijksarchief en hebben onze aantekeningen van de vorige keer gereed, om ons onderzoek voort te zetten. Toen we de geboorte-akte van AcB-aan Joziasse op zochten (Koudekerke, 8-8-1840), hebben we natuur lijk v/eer direct een aantal jaren daarvoor gezocht, of er toen ook al kinderen van P. Joziasse en M.C de Voogd waren geboren. We vonden er geen vermeld. Dit behoeft nog niet te betekenen, dat Adriaan werkelijk het eerstgeboorterecht bezat, want de ouders hebben misschien eerst wel ergens anders gewoond. We veronderstellen eerst maar eens. van. niet. Dan hoeft dat natuurlijk nog niet te betekenen, dat ze ook te Koudekerke zijn gehuwd. Maar misschien heeft dan wel één van. beiden daar gewoond voor het huwe lijk Dan moest het huwelijk ook in Koudekerke wor den afgekondigd en' zouden we het dus kunnen vin den in het - register van huwelijksafkondigingen. Dat vragen we dus aan en zoeken voor 8-8-1840. We vinden de ondertrouw in 1839 vermeld vans Pieter Joziasse, oud 27 jr., bakkersknecht te Koudekerkezn. van Adriaan Joziasse, timmerman, en Johanna Matt hijs se', beiden wonende te Oost Souburg, mets Maria Cornelia de Voogd, oud 25 jr.dienst- meijd te Grijpskerke, dr. 'van Christiaan de Voogd, landman, en He eitje Schout, belden wonende te Grijp skerke o - U zult hieruit wel hegrijpen, dat we de- huwelijks akten van Grijp skerke van 1839 vragen. Daarin vin den we het huwelijk vermeld. Op 4-10-1839 huwdens Pieter Joziasse, oud 27- jr-.geb.. te Oost-Souburg, enz. mets Maria Cornelia de Voogd, oud 25 jr.-, geb. te Grijp skerkeenz. Zo zien we, dat we de geboorte-akte van M.C. de Voogd moeten zoeken in Giijpskerke (6-9-1814) en van P. Joziasse in Oost-Souburg. Bij deze laatste akte moeten we zoeken in 181,1 of 1812. Als we dit register voor ons hebben kunnen we nog even onze

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 14