I 34 dit gelukt. De arcering geeft er weer zo'n pokdalig effect aan.In de meeste afbeeldingen wordt dit vrouwenhoofd voorgesteld met een Romeins kapsel. Het wapehbeeld duidt op de H. Agatha. A de Boo schrijft over deze naam in zijn artikel "Zeilkaart van Walcheren 1600" (Var. Zeel. jrg. I) op "blz. 5? rr... De tweede 1 andverkenning geeft "S(int) Aecht" te zien. Dit moet Aagtekerke zijn; op de pa- norsmatekening van Walcheren (van vóór 158?) in het Plantijnmuseum te Antwerpen heet Aagtekerke nog S(int) Ag at a Volgens notities van Dr. J.C. de Man zou hier het kloosterkerkhof van het klooster Sint Aagt zijn geweest. Aan dit klooster ontleent het dorp Aagtekerke zijn naam." Dat was dus een vrouwenhoofd. Om het evenwicht enigszins te herstellen nu een mannenhoofd. Dat kunt u bewonderen in het wa pen van Oudelande (fig. 32) In zilver een gebaard manshoofd van natuurlijke kleur. Sierksma geeft voor dit wapen figuur een eenvoudige verklaring in zijn "Gemeentewapens van Neder land" nis Een sprekend wapen s het land van de oude man. Oudelande vormde oorspronkelijk een deel van een heerlijkheid, gelegen op het eiland "De Baar landen", omspoeld door de Honte, de Dierik en de Zwake. In 1280 kömt in het tiendenregister de naam Ouder- lant voor. Men vermoedt, dat de naam is gegeven na het ontstaan van een nieuw land-, Het Stuyvesant, dat later is verdronken. Hoe het voordien is ge noemd is, is niet bekend. Niet ver van Oudelande, dat oorspronkelijk aan het water lag, landden in 1295 he Vlamingen, niet als toeristen, maar om de kwestie "Zeeland—Bewester- Schelde "op te lossen". In die tijd gevoelden bui tenstaanders nog niet die behoefte, zich ermee te Doo-dOrx, vövw Evw-uxq#- 33 bemoeien en zodoende werden de Zeeuwen in staat gesteld onder aanvoering van een zekere Doedijn van Eve- ringe hun aanvallers de deur te wijzen. Nog steeds bestaat hier de naam "slagveld". Graaf Floris V heeft niet lang van deze overwinning mogen genieten J Heer Hugo van Baarland voegde zich bij het gezelschap, dat aan het leven van voornoemde graaf een ontijdig einde maakte De edelen van Baarland be woonden "Het Slot" en de "Hellenburg"; van de laatste zijn de fundamenten in 1958 tijdens de herverkavelings werkzaamheden opgegraven. De oorsprong van het wapen van Baarland (fig. 33) In goud een naar rechts ge wende, staande beer van sabel; het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee pa rels is niet met zeker heid bekend. Wel kunnen we hier op de klank af gaande ook weer consta teren, met een sprekend wapen te doen te hebben. Keren we weer terug tot de menselijke figuren.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 20