38 Zelfs een encyclopedie van de Heraldiek maakt ons hierover niets wijzer, waarmee dit werk zich schaart onder de rijen van de rechtgeaarde encyclopedieën onder het mottos Zoek in mij nooit iets op wat ui niet weet, want dan moeten wij u teleurstellen. 1 Het Franse woordenboek geeft het woord Tïlosange:?, hetgeen ;Truit:r betekent. Het zou dus een contami natie kunnen zijn. Misschien kan een van de lezers hierover nadere uitleg geven? De gesp zou moeten worden beschouwd als symbool voor de samenbundeling van de verschillende woon kernen in dit gebied. Hoordwelle heeft in sabel een ronde gesp van goud en een schildhoofd van keel, beladen met drie ruiten van zilver (tig* 38). OUDELANDE 0„J. CHRISTIANSEN 39 1890 en 1911 We zonden het K.N.M.I. jrg I Var. Zeel. toe, in verband met de weerkundige gegevens in het Dagboek van Nicolaas Bakker te Terneuzen (1800 - 1846). De Hoofddirecteur was zo vriendelijk, ons ongevraagd de exacte gegevens over Winter 1890/1891 en Zomer 1911 toe te zenden. We bemerken enige afwijkingen met de 'Winter van 1890'van dhr. Rijk uit Ovezande. Deze zond ons een geromantiseerd verhaal5 bovendien moest hij putten uit zijn geheugens ten overvloede was dhr. Rijk pas 7 jaar, toen deze winter voorviel. Men zou nog kun nen aanvoeren, dat het microklimaat van de Zak van Zuid-Beveland beduidend scheelt met dat van andere delen van Zeeland; van overwegende invloed op het verloop van deze winter zal dat echter niet geweest kunnen zijn.- - (Redactie) Dan volgt nu het weeroverzicht van het K.N.M.I.s DE KOUDS WINTER VAN 1890/1891 TE "VLISSINGEN. Een langdurige periode van koude zette in op 26 november en duurde tot 20 januari. In dit tijdvak kwam op slechts 4 dagen geen vorst voor. Op 33 dagen kwam het kwik niet boven 0 De gemid delde minimumtemperatuur bedroeg in december -3 tegen normaal 0°, in januari -3 tegen 1 normaal. De laagste temperaturen kwamen voor op 29, 30 en 31 december, toen minimumtemperaturen van resp. -10,5, -14,2 en -12,9 genoteerd werden. DE ZOMER VAN 1911 IN DE PROVINCIE ZEELAND Er zijn een aantal factoren, die de zomer van 1911 tot een uitzonderlijk droge en warme zomer hebben gemaakt De warmteperiode ving aan in de '3de decade van juli met temperaturen, die gemiddeld meer dan 4 boven normaal waren. Deze decade leverdeQdan ook zomerse dagen (maximumtemperatuur 3> 25 C) op, terwijl de hele maand juli normaal slechts 3 zomer-

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 22