Be beschrijving is als volgt s In keel een geopende, dubbel gekanteelde burcht van goud; het schild hangende aan een gouden lint o zo. de hals en rustend tegen de borst van een ade laar van natuurlijke kleur, getongd van keel, gebekt en gepoot van goud en overtopt door een keizerlijke kroon. (tig- 19) Dat -'gebekt-' en -'gepoot1' roept misschien associa ties op met respectievelijk een kletsmeier en aard appelen. U moet dan maar bedenken, dat vale jargon nu eenmaal niet tot de schone letteren gerekend moet worden. Wat betreft de kleur van d.e adelaar, deze ziet men vaak weergegeven in sabel, zoals u kunt zien op de hoofddeuren van het stadhuis te Middel burg. De keizerlijke kroon boven de schildhouder die we ook terugvinden op de "Lange Jan", de ab dijtoren is* toegevoegd met toestemming van keizer Karei V. fig. 20 fig. 21 Hot wanen v ui Oost- en West Souburg is Gedeeld van sabel en goud, over de scheidingslijn heen een burcht, eveneens gedeeld, van goud en keel.(sfb.20) 7 Het rechtergedeelte (op de afbeelding links, weet u ?fc nog?) is dat van Oost Souburg, het andere dat van West Souburg. In 1835 werden deze gemeenten verenigd* Vanzelfsprekend vertoont het wapen van Domburg ook een burcht: In azuur een dubbel gekanteelde burcht van zilver; het schild, gedekt met een kroon van vijf bladen, alles van goud. (fig.21) Volgens de overlevering stelt de burcht het vroe gere kasteel Duynburch voor. Het wapen dateert reeds van vóór 1358. /ps o- fig.22 Het klinkt misschien wat ongerijmd, maar het wapen van Aardehburg is een sprekend, wapen. U moet weten dat de plaats vroeger Rodenburg of Rodanborch heet te. Zeer waarschijnlijk heeft daar dus een burcht van opvallend rode steen gestaan. Later werd aan i

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 6