2 z 6 vrouwe hoeden 0. 10. 0 2 stuk laggette 0.- 11.0 een paar klompen 0. 0.9 3 ellen krip dun zwart gaas?) 0. 6. 7 .Aug, Betaalt aan Leysje (=Liesje) Roeland t maken van 59 stuks kleijn en groot (mutsen 3. 0. 0 wit voor tipmutzen 2 .2. 0 12 ellen linde a 20 st. voor trekmutzen 2. 0. 0 2 stuk rokkeband 0. 5. 4 1. pak baken en oogen 0. 2, 8 29 ellen boezel (=blauw katoen) a 5^- st. 1. 6.10 een (paar) schoenen 0. 68 (Zou Liesje ook schoenmaakster geweest zijn?) Aug. Een stuk laget 0. 1 8 een stuk saaijgalon sierrandje) 0. 2. 6 een dozijn manskouzen a 13 st. 1 5. 0 dito 1 5. 0 een Nieuwen hoed o. 4. 5 2 paar schoenen 0. 15. G Een stuk Catoen voor hoeden 3. 18. 0 twee stukjes schorteband 0. 1, 2 Een stuk hoedelint 0. 8 e 0 dito smalder 0, 1 8 2 dito wit 0. 2. 0 een stuk mutzeband 0. 0. 6 2 stukjes lisse koorde 0. 0. 8 (mnl 'litse' snoer, strik) 14 Nov. Voor 't maken van: 18 hemden a 5 st.; 6 kuurzen a 10 st.; 3 mantels a 12 st.; 1 hemdrok a 5 st.| 5 schorten a 3 st.; 15 trekmutzen a 3 st.; 10 tipmutzen a 2 st.; 9 doeken a 1 st.; 2 krippe mutzen a 2 st.; 5 hoeden gevoert a 4 st.; voor gom en lint 8-g- st.; zamen 2.12# KWADENDAMME De oplossing van het raadselrijm is: vlas. A. DE B00 - 23 - HET SINT AGNIETENCONVENT TE GOES Over dit voormalige klooster zou best nog heel wat te publiceren zijn. Het Oudarchief te Goes bevat de rekeningen van 1587/88, 1592, 1593, 1594, 1598, 1599 en 1600, allen ten name van "'t Susterhuys" en van 1632/33, dan echter ten name van "het Gasthuis". De rekeningen van vroeger datum zijn mogelijk rond 1578 naar de Zuidelijke Nederlanden overgebracht, evenals de be wijzen van schenking van gronden en kapitalen. Zo is ook niets meer bekend van de tijd van stichting; van privilegi├źn; lijsten van maters ("moeijers") en geestelijken die aan het klooster waren verbonden. Dit kan niet allemaal in het Vergeetboek geraakt zijn: hier of daar zal wel eens iets van de Goese Agnieten op wellen Wij mochten naar believen putten uit de transcripties .der genoemde rekeningen, verzorgd door de heer 0. BITTER te Goes. Maar al te gretig maakten we hiervan gebruik en we rqamen uit de oudste rekening de bezittingen (grond en huize^i) met (indien vermeld) de oppervlakte, de naam van de hoek grond en de Heerlijkheid, waarin het perceel lag. We namen de vrijheid, voor de duidelijkheid de Heerlijkheden alfabetisch te plaatsen. Waar we persoonlijk anno 1980 de plaatsen van de hoeken grond kenden, hebben we dat tussen aangegeven. Tot in de XVe eeuw werden mijten geslagen; als rekeneen heid bleven ze lang daarna gebruikt; Het mnl "baenen" betekent: in gebruik hebben; bewerken o Vlaams geld: 1 20 sch? 1 sch 12 st; 1 st2 gr; 1 gr 1 penning; 1 penn 12 mijten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 13