i ZEEUWS J/ïARTAtLEKBOEK IN PRENT [(iTTCTrnTj IN «ET JAAR I5T25 WERD VEERE VEREERD HET EEN BEZOEK V/tN PRINS WILLEM VAN ORAN JE j DIE VERGEZELD V/ERD door OLJN VIERDE ECHT6L NOTB^ UDUJSE de CO- LIGNVWET .STADSBESTUUR BOOD HET GEZELSCHAP EEN DINER NAN IN oe CAMPVEER5E "TbREN v v" de kosten van dit Banket Bedroegen wtjN jen BEDIENING INBEGREPEN, 3£0 ONGEVEER alleen j>h wcjn al kostte ^5*Z,#0 .VOOR DIE TyD GEEN <5ERJNG bedrag! IK lS8b WERD AKEL VER OVERD DOOR PRVNS MAURJTS EN vanaf x>ie dag Hoorde de STAD By NEDERLAND. IN f5W(.Hi=T JAAR VAN DE AANSLAG op j>e pRIN5> MET DODELyK 6EVotG_) RRBE6 TER- k/euzeM .stadsrechten *§C "TT MIODEL&OPC LIET PF VLAAMSE STEEN HOUWER. ANOWES PE VAlCKÉNfléRe HET TRAflie HUIS „DE STEENROTSE BOUWEN DE GEVEL WERD - "WWASCHSlNLyK NAAR EIGEN ONTWERP VERSIERD MET By- BELSE VOORSTELLIN&EN IN »AS- REUEF.DE TOP van DE gevel, werd Later, vervangen poor een RECHT AFGEDEKTE KROON LIJST HET CONSOLES. f4a VEEL VERKNOEIEN EN ERGERLIJKE verwaarlozing WERD «ET HUIS DOOR. DE VER ENIGING „Hendrik de k^vser." GRDNOIG GERESTAUREERD in de jaren \gao - 'zz DOC.H een even gron dig duits bombarde ment IN l^yo BETEKENDE HET ElNOE VAN DIT PRONK JUWEEL IN I5"9M WCRO MEJUFFROUW OoRyNTUE WILLEMS ZEE LAN O UITGESTUURD,NA EERST GEG EST LD TE 2iyN. EIGENLyK HAD ZIJ in middelburg Op DE brandstapel gemoe ten WEGENS TOVERIJ. -ZJE. KWAM ER. X>ü5 BETR-EKKElijk gena dig AF»

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 19