- 43 - van genen en gepresenteerden voor den tijd van vijftig agter een volgende jaaren in een tuchthuis, ten einde aldaar geduurende' dien tijd met zijner handen arbeid den kost te winnen." Dat de stróp aan zijn hals voorbijging had hij te danken aan zijn jongheid van jaaren" en verder aan de diensten door hem aan de justitie beweezen in het opgeeven van ee- nigen zijner mede complices" Bronnen: - Sententien van Praesident en Rechteren der stad Middelburg.(Prov. Bibl. van Zeeland 438 B 112). - G.D. van Oosten: De bende of 't rot van Dan Catoen, in Sinte Geertruydtsbronne 1928. r- O.R.bi. SinningheHet bewogen leven van Dan Gatoen, gauwdief en roover, in Sinte Geer truydtsbronne 1939. - Varia Zelandiae 1972. - R.K. doopboek Etten no.8. 1767 - 1810 (Rijks archief in Noord-Brabant). - Verschillende krantenartikelen. Met dank voor het verstrekken van informatie aan de heren A.A.D. De Boo te Kwadendamme en A.D. Uitte te Kapelle. G.D.LEP0ETER KAPELLE KANTTEKENINGEN, bij het vorige nummer. Mevr. Dra E.D.A. Poldermans té Kwadendamme (Dra in de Nederlandse Letteren!) had het.volgende commentaar: 1. Vrouwenpolder, Vrouwenstelie, e.d. woorden geven de juiste vorm weer: de oude ^§rde naamvals-n 2. Legette fijngeribbelde witte stof. EENE GALS r QPOEWftNG SW f

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 23