- 44 - Een schimpliedje, omstreeks 1910 door de jeugd van 's-Gravenpolder gezongen, luidde: "Bette Legette Tupmuskant; 't Ouwe wuuf van Baerland." Mevr. Poldermans vestigde er onze aandacht op, dat de ori ginele s-Gravenpolderaar "Baerland" zegt, terwijl men in de dorpen rondom steeds "Baerlande" zei. 3. Lisse was een veterachtig lint, zowat 1J mm breed, dat rond 1920 nog volop te koop was. Tot zover Mevr. Poldermans. Wen kan zich, in verband met haar opmerking onder 2 afvra gen, waarom er 2 soorten Zuidbevelandse dijk' dorpen zijn: Oostdiek (bij Kruiningen) Kattendieke Ellesdiek (Ellewoutsdijk) Krabbendieke Wolfersdiek Schoondieke (onder Driewegen) Eversdieke Uan Oan de Oonge Azn te s-Gravenpolder kregen we als toelichting op het stukje landbouwgeschiedenis van dé heer Sinke, het volgende kostbare rijtje NORMALE gewichten: 1 zak tarwe 60 kg 1 mud tarwe 75 kg 1 zak 4 maten 1 mud 5 maten 1 zak wintergerst 52 kg 1 zak zomergerst 56 kg 1 mud. wintergerst 65 kg r 1 mud zomergerst 70 kg 1 zak haver 35 a 36 kg 1 mud haver 48 50 kg 1 zak erwten 64 kg 1 mud erwten 80 kg Oan schrijft er nog bij: "Dit was het normale Goese gewicht, geijkt in 1798. Naargelang de kwaliteit (graan met schot of slecht schoon gemaakt) is dat,gewicht niet haalbaar." Wie kent de Middelburgse, de Zierikzeese, enz. zak? - 45 - NOTITIES uit de UILHELMINAPOLDER Bij dezen stuur ik U enkele pagina's uit een "geheugen schriftje", vermoedelijk van Cornells Koert (1822 - 1882), zoon van de hoofdopzichter van "De Wilhelminapolder" blz6 1842. Tarwe in paardeboonland schijnt het meest vatbaar te zijn voor kreupel opgroeyen en behoort dus daarom niet te wor den ingeslegt. De Guano-mest 'n soort vogelmest uit Z-Amerika) kost te in 1848 12,50 per 100 Ned. ponden. 1842. Op begonnen met meebedden ploegen ten breed te van 30 rijnlandse duimen. 11 April 1842 begonnen met aardappels zetten tegen 3^ mooye poters. Voor het zetten van aardappelen wordt bet: 3 per gem. Op het Zaaddorschzeil zijn benoodigd: 10 dorschers van welke er telkens 5 dorschen 1 d^e peulhoek waarneemt 2 rijden 1 schudden (doorgehaald) 2 opbinden 8 zaaddragers (vrouwen) 1 zaadwender op het zeil, 2 opendoeners, 2 schudders 1 a 2 oprapers achter de dragers. 1846. Op 8 junij extra goede vroege aardappels gegeten. Sff in Maart 1848 heeft Pieterse 16 en 17 Mt dus 2 maal geweest. Dokter van den Bosch van 17 Mt tot 1 april dus 16 maal geweest. Doctor Peval 27.28.29.31 Mt dus 4 maal. Op 3 April mijne geliefde vrouw naar Oudelande gereden. 1855. Na strenge vorst tot in Maart, begin van uireiden het

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 24