Frans van der Steene anno XCIII om 7 ende Rogier de Coker tot Meye XCIIII om 6 6 s. 8 grcomt tsamen 19 6 s. 8 gr., maer alsoe Rogier de Coker te cort ge bleven is 19 s. 3-| gr., die hem bij mijn heeren buerge- meesters om godswil quyt gescholden zijn comt hier noch ontfangen over dese dry jaeren 18 7 s. 4-g- gr» IIIa SUMMA VAN HUYSH.UYREN NEGENENSESTICHPONDEN, SEVEN SCHELLINGEN, VIER GROGTEN, XII M(yten) Vis. V (69 7 s. 4 gr. 12 m. Vis.) De heer Bitter gaf ons bovenstaande (van 1592 t/m '94) door, omdat het bijzonder aardig de nog steeds bestaande naam "ZUSTERSTRAAT3E" illustreert: de hele zuidwand van die straat was eigendom van de Franciscanessen, zowel de 6 huizen als het klooster. Met de heer Bitter betreuren we het feit, dat dit ge geven niet in de studie van de heer Robers werd verwerkt. Het belang van het klooster had er meer door naar voren kunnen komen. De hiernaast staande situatieschets is maar een pro beersel van Adriaan DE B00 R E A C T I E S e. ,n zo; 1 Het versje "Moet dwalen" was in mijn jeugd (de Baren Twintig) nog in Vlissingen operationeel. Dat schreef 3. van der Eijk uit Someren (N-Br.). 2. Mijn moeder zong dit liedje tussen 1910 en 1920. Zij was .geboren in Ter Munten (bij Delfzijl) en wij woonden toen in Delfzijl. Ook mijn vrouw heeft dit liedje als kind horen zingen in Nijmegen. Het lijkt dus wel een algemeen liedje te zijn. Aldus Dr. S. Drukker te Gieten (Dr.). 3. De "ORDONNANTIE voor haardstedengeld" is een inzen ding van dhr. A.3. Witte, De Komme 3, Kapelle. 4. Dhr. 3. Lous uit Oudelande vindt, dat met het "ga- padje" uit het laatste nummer V.Z. het zgn. "Meulpadje" O O MD T-. tn LU ffi O CD ffi ffi U LU .p h- CO E O CC UI X h- ,ffi CO H CD CL O -1 Ut 2 LU 3 Ir-- 3 LU t-i 2 JO CD ffi <C CD cn LU O c CD ffi I in T3 CJi 3 f-\ X O tn LU ffi LU CU 3 - CO to m u ffi jd cn o ffi CC CL c ffi ffi -p ffi X ffi 0- rt ffi ffi O O -p CL ffi 3 ffi «-I .'3 ffi cn e co co 3 -

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 3