- 78 - geplaatst van Schiphol naar Waalhaven bij Rotterdam. Vanaf Waalhaven kwam onze "maandvlieger" graag een kijkje in de buurt, van Nisse nemen om er te stunten. Vaak kwam er met mooi weer dan voormiddags of tegen enen een geronk in de lucht. Wie kon, liep uit om de kunsten van Dries te volgen, Van Kuadendamme vandaan was het vogelvlucht z.o'n 2 km en wij konden veel verrichtingen vrij goed volgen. Ontzet keken we toe, hoe hij steil naar beneden wervelde en dachten we te pletter sloeg. Het gebrul van de motor klonk hoger en blééf klinken. Het ging dus goed, hoorden we. Dan zagen we Dries op een heel verwijderde plek achter het geboomte vandaan, weer omhoog rollen en wenden. Benauwend was een duik met afgezette motor, maar onze angst stoelde op onkunde. Een adembenemend schouwspel telkens weer, als Dries in de omtrek verscheen, waarbij we te vaak het. hart hebben vast gehouden. We hielden er wel de indruk aan over, dat hier een vakman aan het werk was, die niet zomaar grapjes maakte "Die van Ternisse" beschouwden het ook als een 'optre den' en ze waren trots op "hun" Dries, die zoveel kunsten durfde uithalen en' die het allemaal feilloos deed. Dries' vader was wel eens benauwd, dat hij de schoorsteen van het dak zou vliegen, als hij zo laag over kwam. Het hoorde niet bij de Soesterbergse instructie, dat "huisje, boompje, beestje" vliegen om de tegenstander te misleiden, maar in de oorlogsdagen zou blijken, dat deze wijze van vliegen piloten zou redden en -materiaal sparen! Zomer 1936 kwam Dries door bemiddeling van Dacques Dansen van Bergen op Zoom op het vliegveld "De Eendenkooi" onder Woensdrecht. Dansen had op een motorkistje, de PH - AIX (in de wandeling "Klaasje Zevenster" genoemd), een vlieger nodig, die rondvluchten kon verzorgen en vlieg-instructie kon geven. Voor 37-J CENT PER KWARTIER werd Dries aangenomen! De belangstelling voor de vliegerij nam langzaam toe. Eén van Dries' leerlingen was Frits Diepen, de latere directeur van de Fokker-fabrieken. - 79 - Op 26 mei 1937 behaalde Dries het Brevet C (kunstvlie gen en Stuntvliegen)Hij had nu bereikt, wat er te berei ken viel! De stuntvliegers maakten er in het geheim een sport van, onder de diverse bruggen door te vliegen. Dat was verboden en men kon er ontslag door krijgen. Toch hielden de Saesterbergers daar onderling wedstrijd in. En zo vloog Dries op 8 mei 1940 onderdoor de brug van Uiarien, waarna hij verklaren kon, onderdoor alle belangrijke bruggen van Nederland heen gevlogen te zijn! Toer: de Oorlog op 10 mei 1940 uitbrak, was Dries gesta- tionneerd op het "geheime" vliegveld Noordwijkerhouthet enige Nederlandse vliegveld dat door de Duitsers niet is gebombardeerd, omdat ze het bestaan ervan niet vermoedden. Dat kwam door de camouflage: op het gras waren banen ge teerd, zodat het geheel er uit de lucht uitzag ais een weilandengebied, doorsneden van sloten! In tótaal waren er 'n 15 Nederlandse vliegtuigen op dat vliegveld Op 10 mei bombardeerden Dries en zijn maats met 3 C Va op hét/ vliegveld Valkenburg talrijke Ounkers Du 87 en Du 88 transportvliegtuigen in brand, 's Middags bombardeerden ze Ypenburg. Na dit bombardement merkt Dries plotseling, dat 3 Messer- schmitts Me 109 achter zijn vliegtuig aan komen vliegen: ze moeten hem hebben en ze zijn bepaald meer dan tweemaal zo snel als de trouwe Fokker. Veel tijd voor nadenken heeft Dries niet en hij duikt zo snel mogelijk Leiden in, waar hij 2 a 3 m boven het water van Het Rapenburg blijft en "haasja-over" vliegt met de bruggen!! De .Me's zijn hem zó kwijt! 'Terwijl Dries allang weer buiten Leiden vliegt, ziet hij de felle Mess nog naar hem zoeken boven de stad... Stuntvliegen blijkt levensreddend te hebben gewerkt! "Achteraf bezien, natuurlijk glad fout van me, dekking te zoeken tussen burgerbevolking. Maar dat wist ik niet; ik had nooit "Theorie over Oorlog" gehad!" zegt hij. Dries landde behouden in Noordwijkerhout.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 41