- 82 - Eind October 1944 was De Bevrijding. Dries was er als de kippen bij, zich te melden voor de Royal Air Force (RAF), Vanuit Eindhoven bracht een Dakota hem met een andere oud-Soesterberger als een der eersten in Engeland. Daar moest men door de "zuiveringsmolen" heen en toen naar Leicester, naar de Nederlandse afdeling van de RAF. Men vloog met een stuk of 18 vierpersoons- Austers, die waren omgebouwd tot 2-persoons met een reser vetank achterin, om langere afstanden te kunnen vliegen. Het squadron landde 17 april 1945 op Gilze-Rijen. Direct werd men gezet aan de buitenlandse vluchten door geheel Liest-Europa, want er was nog geen (herrezen) KLM en men vloog met VIP's (=Very Important Persons zeer be langrijke personen), die het liefst naast de deur op de plaats van bestemming werden afgezet en weer werden opge haald. Daarom landden de Austers op de ónmogelijkste plaatsen; de oud-Soesterbergers konden dit wel: op een wei land, een voetbalveld, een breed stuk weg. De bijnaam van dit team was dan ook dra "Het Circus Nienhuis", zo genoemd naar de commandant. 16 maal'had Dries een noodlanding gedaan met niet noe menswaardige averij. Hij leek voor het geluk geboren'. Tot die fatale 6^e december 19451 's Morgens om 7 uur startte Dries van Voorburg om een VIP op te gaan halen in Bad Oeyenhausen, bij Detrnold. Het weer was miserabel slecht, zó slecht, dat de VIP be sloot, maar per trein te gaan. Toen Dries kwam aanvliegen, kon hij dus onverrichterzake terugkeren. Het weer was nog slechter geworden: mist en miezerige motregen; bovendien natuurlijk vrijwel de hele dag donker.. Dries hoopte, dat er toch wat meer zicht zou kamen, als ie maar eenmaal'uit het bergachtige en heuvelgebied zou zijn. Maar juist het zicht werd- steeds minder en de mist dikker. Tenslotte had hij praktisch geen zicht meer. Opeens zag hij links en rechts van zich de schoorstenen van het stadje Me11eSnel wat hogerop'. Maar dit was geen vliegen meer:' het leek een kruipen door een dikke brij van mist. En langzamer vliegen kon niet: dan moest je naar beneden en er was NIETS - 83 - beneden 1 Helaas 1 Ongezien was er wel wat: een heuvel, uitloper van het Teutoburgerwald. Daartegen sloeg de Auster te pletter Voor dood werd Dries uit het wrak gehaald. Men bracht hem maar vast naar het dodenhuisje van het hospitaal van Munster en daar ontdekte een arts pas, dat hij nog leefde: een spiegeltje, vóór Dries1mond gehouden, besloeg (dank zij de lage temperatuur). Hij ademde nog, dus hij leefde nogï Maar hij was er bar aan toe. In dit Canadese ziekenhuis in Munster constateerde men: de linkerheup verbrijzeld; rech terdijbeen gebroken; dubbele schedelbasisfractuur en een diepe hoofdwond boven zijn linkeroog en verder diverse vleeswonden. Directe bloedtransfusie was noodzaak. Na 1 maand werd hij per ambulance naar Nederland vervoerd. Bij de grens meende men weer, dat hij dood was, weshalve op name in het ziekenhuis te Almelo nodig was. Dries kwam er weer zowat tot zijn positieven en toen vervoer verantwoord bleekspoedde de. ambulance naar Den Haag, waar hij nog 6 rrfaandbn in het militaire hospitaal verbleef en waar de nodige operaties aan armen, benen en hoofd verricht wer den 6 juli 1946 was hij op 2 krukken weer thuis in Nisse, waar een maand later zoon Andries geboren werd'. Dank zij de grote wilskracht van Dries en mede dank zij de grote inzet van 3o, zijn vrouw, heeft "de oude rot in 't vak" niet het hoofd in de schoot gelegd. Hij revalideer de zover, dat de krukken weg konden, dat hij weer auto leer de rijden, dat hij in een' zelfgebouwde caravan met zijn gezin tot zelfs door Spanje kon trekkenl Nog eenmaal heeft hij zelf gevlogen. Dit gebeurde kort na het ontslag uit het militare hospitaal. Met een kameraad ging hij op Ypenburg in een Tiger Moth de Tucht weer in. Maar hij ervoer, dat hij geen kracht meer in zijn linkerbeen over had. Toen zette hij daar een punt achter zijn actieve carrière als vlieger, na ruim 4.000 vlieguren. Tegelijk met het lichamelijk herstel, speelde de nare kwestie van het pensioen. Dries was reserve-militair en geen beroeps- toem hem de ramp van het Teutoburgerwald

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 43