De economische ethiek in de preken van ds. Bernardus Smytegelt PREDICATIEN CATECHISMUS VERKL ARINGE GEKROOKTE RIET, BERNARDUS SMYTEGELT, CHRISTENS EENIGE TRCIOST HEIDELBERGSCHEN W. van den Broeke HET O F HONDERT-VYF-EN-VEERTIG OVER MAT THE US XII: 202i. Waar in een zwak en kleingelovig Christen opgewekt en be- fliert word om op den .Heere Jesus te hopen mitsgaders verfcbsidm gevallen en zwarigheden van het gemoed worden opgelöfl: en beantwoord, tot der zulker vsrimjlmg en aanmoedigingom met blydfchap, al ftrydende den weg des geloofs na den hemel te bewan delen en aan de eeuwige gelukzalig heid te zyner tyd deei te krygen, DOOR DEN ZALIGEN HEERE In zyn leven getrouw Bedienaar des Etmgeliums te Middelburg. EERSTE DEEL. TWEEDE DRUK. IN 'S G RA VS N HA G E, (PIETER vu THOL, sit os V.'edcwe O.vanTHOL tv laps. TE MIDDELBURG, DE Wedowe A. L. CALLENFELS IS ZOOS, EN DE YVEDOW» M. H. CALLENFELS. M. DCC. L X V1 1 L Met triaUnsii, DES IN LEVEN EN STERVEN, O F OVER DEN IN LIL PREDICATIEN; BENEPENS VYF BELYDENIS - PREDICATIEN DOOR DEN ZALIGEN HEERE BERN. SMYTEGELT, 't In zyn El leven Bedienaar des GeMefyitn IPmidsteMiddetlmrg. VVFD l B&CK. Te AMSTERDAM, By JOHANNES ALLART, MDCCLX XX 89

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1968 | | pagina 17