C.'C. A.!, a.51;. l.i Figuur 1. Impressie van het 18dt'-eeuwse Elmina. Bovenop de berg (St. Jag'o) het foit Coenraadsburg en beneden St. George. zb, zdc, inv. nr. 1135—c5 (Archief Nagtglas). George was het middelpunt van de Nederlandse slavenhandel en kreeg al snel de naam 'Het Slavenfort'. Bij een lyrische beschrijving in een van de rapporten wordt deze herinnering levend: 'De beneden verdieping draagt blijkens hare inrich ting de kenteekenen van hare oorspronkelijke bestemming tot gevangenissen of liever tot bergplaatsen der aanzienlijke menigte slaven, die voorheen van deze kusten naar de nieuwere wereld werden overgebracht.'3 In 1734 verloor de Coinpagnie haar monopolie op de slavenhandel en was Elmina niet langer de voor de Nederlanders verplichte 'inhandelingsplaats' voor slaven uit Afrika. Na opheffing van de Compagnie in 1791 en het verbod op de slaven handel in 1814 kwam er ook een einde aan de macht van het Ashantirijk en raakte het eens zo trotse negerrijk in verval. De forten aan de westkust werden gewone handelsposten.4 C.J.M. Nagtglas Een van de laatste gouverneurs van de 'Neder landse Bezittingen ter Kuste van Guinea' was Cornelis Johannes Maria Nagtglas, geboren te Utrecht 16 mei 1814. Zijn ouders waren Cornelis Johannes Nagtglas, notaris in Utrecht, en Maria Ruyghart. Het gezin telde zes kinderen. Tijdens zijn eerste verblijf aan de Goudkust was Nagtglas ongehuwd. Op 17 december 1862 trouwde hij te Hillegersberg met de veel jongere Wilhelmina Sophia Michell. Het echtpaar kreeg twee doch ters. Hij overleed in Harderwijk op 10 januari 1897. Nagtglas, door familie en vrienden Jan Kees genoemd, heeft geen alledaagse loopbaan gekend. Hij was een oudere broer van de bekende Frederik Nagtglas, die van 1845 tot 1884 in Zeeland veel belangrijke functies vervulde. Twaalf jaar oud werd Nagtglas toegelaten tot de Latijnse school in Utrecht; hij deed echter geen eindex amen. Hij voelde zich aangetrokken tot de militaire dienst en meldde zich als vrijwilliger bij de cavalerie, met de bedoeling officier te worden. De weg door bevordering officier te worden, werd afgesneden door maatregelen van het C.J.M. Nagtglas 63

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 29