in:c;JL\AW'JJAAT1SvaüiJViaXAriU'tN5-PniTJ3R 3% vaiideSPIBtaavii^eirE^lABW^IOJfclBM i (rr.uoïjjt^oei SttwAcivdcc vein. JÏOJJjJlAiJ) gjl ^estJ^JÜJjiSLA^LD (reboor&i te>j\tlckle2LrZ'To\ U r/0\fad(*ec/eiL te Jjljideji den Ifet J&Oö. figuur 1. Het graf van Van de Spiegel in Lingen. za, KZGW, Zei. 111. IV 840. gestaan, maar de zaak werd op de lange baan geschoven, omdat het toch niet zo eenvoudig leek hem van een onrechtmatige daad te betich ten. De officier van justitie, professor Valckenaar, zei desgevraagd dat de zaak wel te vergelijken was met een mand vol spinazie: 'Als men de hele hoeveelheid gekookt heeft, blijft er maar een bordje vol over.' Des te onbegrijpelijker was het, dat Van de Spiegel en Bentinck, steeds van elkaar gescheiden, in Woerden driejaar lang gevangen werden gehouden. Pas daarna werden ze in het kader van een algemene amnestie vrijgelaten. Inmiddels hadden zich de aanhangers van de erfprins, de latere koning Willem 1, in Pruisen aaneen gesloten. Zij ontwierpen het ene plan na het andere om de Nederlanden van het Franse juk te bevrijden. Om die reden verlegde de erfprins op 3 augustus 1799 zijn hoofdkwartier van Berlijn naar Lingen. In dezelfde maand krijgt Van de Spiegel, die dan bij zijn zoon in Uselstein woont, een aanwijzing, dat de nieuwe machthebbers hem vermoedelijk willen verbannen naar Cayenne. Daarna ontwikkelen, volgens de aantekeningen van zijn dochter Anna Maria, de gebeurtenissen zich snel. Van de Spiegel heeft in Emmerich een ontmoeting met een afvaardiging van de erfprins, die hem ver zoekt zich bij de Oranjegezinden in Lingen aan te sluiten. De Pruisische koning biedt hem zijn bescherming aan. Op 16 augustus vindt er in Bocholt een ontmoeting plaats tussen de erfprins zelf en Van de Spiegel. Op 22 augustus komt de voormalige Raadpensionaris aan in Lingen om zich geheel in dienst te stellen van Prins Willem. Hier hadden zich inmiddels veel politici en hoge officieren om de prins verzameld. In deze kringen genoot Van de Spiegel als staatsman en als naaste raadgever van de erfprins groot gezag. 70 6 eno o tsch a ps verzamelingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 36