amiu r Spionage - een Zeeuwse bijdrage aan het geallieerde inlichtingenwerk Mr. J.P. van Alten werd na het behalen van zijn gymnasiumdiploma betrokken bij het Zeeuwse verzet, aanvankelijk voor het ondergrondse Trouw en hetonderduikwerk, later ook bij het militaire inlichtingenwerk voor de Groep Albrecht. Na de bevrijding studeerde hij rechten. Hij was advocaat in Amsterdam. Spionage, een met geheimzinnigheid omgeven onderwerp, geschikt voor een geromantiseerd succesverhaal. De lezer van het verhaal ziet de spion als iemand uit een andere wereld, met wie hij zich niet kan of wil identificeren. Oorlog en bezetting brachten mensen tot activi teiten waaraan ze nooit gedacht hadden, zoals het verspreiden van illegale lectuur, het helpen van onderduikers of het overvallen van een distributiekantoor. En spioneren, het verzamelen van inlichtingen over een militaire bezetting, om door te geven aan 'de overkant', daar zou niemand op zijn gekomen. Toch bleken respectabele landgenoten bereid dat werk te doen. Nationale gevoelens waren aanleiding die niet eenvoudige en vooral riskante taak op te vatten. Op die manier konden zij naar hun gevoelen een bijdrage leveren aan de strijd die doorging. Over dat werk gaat dit artikel. Figuur 1. Wim Jobse (Aag'tekerke, 1919) liet deze foto waarschijnlijk kort voor de oorlog maken, toen hij in militaire dienst was. Part. coll. In een oorlog is informatie over de tegenstander onmisbaar. Inlichtingendiensten spelen een cruciale rol. Zowel voor de aanval als voor de verdediging is het van essentieel belang zoveel mogelijk over de plannen en posities van de tegenstander te weten te komen. Een stap verder is het om hem via informatiekanalen op het verkeerde been te zetten en hem zo te verrassen. Dat alles speelde ook in de laatste wereldoorlog, nu ruim zestig jaar geleden, een belangrijke rol, zowel aan de Duitse als aan de geallieerde kant. Hoe kwam een inlichtingendienst aan informatie? Die kon bijvoorbeeld verkregen worden door waarneming of fotografie, het afluisteren van de telefoon of het decoderen van door de tegenpar tij verstuurde telegrammen. Informatie kon ook worden verkregen via diplomatieke contacten. Maar om gegevens te krijgen over de vijandelijke troepenstructuur of verdedigingswerken in een Figuur 2. Foto van de schrijver Jan van Alten uit 1945. Part. coll. Spionage 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 9