Mededelingen Genootschapscolleges 2003-2004 Van september 2003 tot en met februari 2004 worden opnieuw Genootschapscolleges verzorgd. De colleges bestaan uit drie series; in elke serie staat een onderwerp centraal. Hieronder volgt een korte weergave van het programma. Voor meer informatie en de wijze van inschrijving raadplege men de folder over de colleges, die alle leden van het Genootschap is toegezonden. Programma Serie I: Lezing 1 Lezing 2: Lezing 3: Lezing 4: De economische geschiedenis van Zeeland 19 september 2003 Prof. dr. P.A. Henderikx 26 september 2003 Prof. dr. P.A. Henderikx 10 oktober 2003 Dr. W. van den Broeke 17 oktober 2003 Dr. P. Brusse Serie li: Medialogica Lezing 5: 7 november 2003 Prof. dr. H.P.M. Adriaansens en drs. M.A. Rouw Het krachtenveld tussen burgers, media en politiek Lezing 6: 14 november 2003 Dhr. A.L. Oosthoek Medialogica van binnenuit Lezing 7: 21 november 2003 Dhr. C.G.A. Comielje Media en politiek: een paar apart Lezing 8: 28 november 2003 Prof. dr. J. Kleinnijenhuis Mechanismen van medialogica Serie lil: De Weense Klassieken Lezing 9: 16 januari 2004 Sturm und drang Lezing 10: 23 januari 2004 Idomeneo, Mozarts lievelingswerk Lezing 11: 30 januari 2004 Strijkkwartetten van Haydn Lezing 12: 6 februari 2004 De Piano, President-Directeur van de BV Weense Klassieken. Deze serie wordt verzorgd door de heer Leen de Broekert. Sluiting secretariaat Genootschap Wegens vakantie van de administratrice is het secretariaat van het Genootschap gesloten van vrijdag 26 september t/m zaterdag 4 oktober 2003. Genootschapsagenda De Genootschapsagenda 2004, getiteld Glorie en Rampspoed, is in juli verschenen. Zolang de voorraad strekt zijn exemplaren te verkrijgen bij het secretariaat van het Genootschap, tel. (0118) 65 43 47, kzgw@zeeuwsebibliotheek.nl. 17e Historische Studiedag van de werkgroep Historie en Archeologie Op 31 oktober 2003 organiseert de Werkgroep Historie en Archeologie voor de zeventiende maal een Historische Studiedag. Dit keer onder de titel Storm over Zeeland. De organisatie van de studiedag is mede in handen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. De studiedag vindt plaats in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 te Middelburg. Tijdens de Historische Studiedag zullen vier sprekers verschillende facetten van de relatie van Zeeland met het water belichten. Peter Henderikx gaat in op de verschillende manieren waarop in de Middeleeuwen stormvloeden invloed hebben gehad op de bewoonbaarheid en de bewoning van het mondingsgebied van de Schelde. Leida Goldschmitz-Wielinga vertelt over de geschiede nis van de unieke archeologische vindplaats Valkenisse in de Westerschelde bij Waarde. Valkenisse is het eerste - buitendijks gelegen - verdronken dorp dat nauwkeurig in kaart is gebracht. Uiteraard mag in dit jaar, waarin we herdenken dat de watersnoodramp 1953 vijftig Mededelingen 119

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 45