12 www.paaat.com/elass/sinale.html. 13 C.K. Elout, 'Slabberjan'. Eigen Volk. Maandblad voor Folklore en Dialect met Heraldisch en Genealogisch Bijvoegsel 8 (1936) 88; Kareis, 'Slabberjan in Noorwegen', 6-7. 14 J. van der Baan, 'Slabbejans- of Slabberjansspel'. De Oude Tijd (z.p„ 1871) 20-21; L. van Wallenburg, 'Slabberjan'. Zeeuwsch Dagblad 14-11-1959 en Eilandennieuws 10- 12-1974; L. van Wallenburg, 'Een potje Slabberjan'. De We te 8/3 (1979) 7; F.H. Klokke, 'Hoe Slabberjan gespeeld werd Zeeuws Tijdschrift 6 (1956) 179. 15 Kareis, 'Slabberjan in Noorwegen', 2. 16 Klokke, 'Hoe Slabberjan gespeeld werd', 179. 17 De Waal, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 343. 18 De Waal, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 343; L. van Wallenburg, 'Slabberjan - een Zeeuws volksspel'. Eigen Volk. Maandblad voor Folklore en Dialect met Heraldisch en Genealogisch Bijvoegsel 8 (1936) 6; Van der Baan, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 20-21. 19 B. Huldt Nystrom, Gnav, what beginners do. Risor 2002, 2. 20 De Waal, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 343. 21 Huldt Nystrom, Gnav, 2. 22 Van Wallenburg, 'Slabberjan'. 23 'Gezelschapsspelen', 350; P. Minderhoud op www.people.zeelandnet.nl/zico/slabberian.htm. 24 Kareis, 'Slabberjan in Noorwegen', 3; www.paaat.com/class/sinale.html. 25 De Waal, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 343; Huldt Nystrom, Gnav, 1-2. 26 Klokke, 'Hoe Slabberjan gespeeld werd', 180. 27 Van Wallenburg, 'Slabberjan - een Zeeuws volksspel', 5; 'rut' wordt in het Woordenboek der Zeeuwse dialecten uitgelegd als 'blut' of'zijn inleggeld kwijt zijn'. Met toespeling op het bijbelboek Ruth wordt in Westkapelle gezegd: 'Ik bin achter Richteren.' 28 Van der Baan, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 20-21. 29 De Waal, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 343. 30 Staat, 'Ontstaan Zeeuws spel', 11Van Wallenburg, 'Een potje Slabberjan', 7. 31 Stien, Gnav, 1. Het Gnavspel kan besteld worden bij Anne Stien, Buvikbakken 30, No-4950, Risor, Noorwegen, tel. (0047) 3715 1514 of e-mail gnav@c2i.net of torkild@gnav.no. 32 Spelregels Slabberjanspel (oud). Middelburg circa 1980. W.A. Goudswaard. De oude spelregels zaten bij een spel dat omstreeks 1980 werd aangeschaft. De nieuwere spelregels zijn voorzien van afbeeldingen. 33 Van Wallenburg, 'Slabberjan'; Van Wallenburg, 'Slabberjan - een Zeeuws volksspel', 5. 34 Stien, Gnav, 2. 35 Idem, 3. In Noorwegen bestaan thans nog cafés en restaurants die 'huset' worden genoemd. 36 Klokke, 'Hoe Slabberjan gespeeld werd', 178; Minderhoud, website. 37 Van Wallenburg, 'Slabberjan'. 38 Stien, Gnav, 3. 39 Van Wallenburg, 'Slabberjan - een Zeeuws volksspel', 5. 40 De Waal, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 343. 41 Idem, 342. 42 De Waal, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 343; Van Wallenburg, 'Slabberjan'; Van Wallenburg, 'Slabberjan - een Zeeuws volksspel', 5; Minderhoud, website; Spelregels Slabberjanspel (nieuw). Middelburg circa 2000 (W. A. Goudswaard). 43 Huldt Nystrom, Gnav, 1. 44 Elout, 'Slabberjan', 88. 45 Ook Peter Minderhoud schrijft op zijn website het spel met Smoel boven Pispot gespeeld te hebben (en komt evenals de schrijver dezes uit de regio Zoutelande), maar hij stelt in de verdere rangorde de Herberg foutief boven de Poes en onder de Vogel. 46 Van der Baan, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 21. De redactie van De Oude Tijd had al meteen commentaar op de bij de stukken behorende uitroepen. 'Wie gaat er nu immers een herberg voorbij?' 'Gaat menschen, gaat voorbij, en stoort u niet aan mij. [maar altijd:] Kom in, 'k heb hier, goê wijn en bier.' 47 Van Wallenburg, 'Slabberjan'; In 'Slabberjan - een Zeeuws volksspel', 6, meldt Van Wallenburg niets over het betalen van een cent aan de herbergier door de aanbieder van de dop. 48 De Waal, 'Slabbejans- of Slabberjansspel', 343. 49 www.paaat.com/class/sinale.html. Literatuur Naast de aangehaalde literatuur in het notenapparaat werd gebruik gemaakt van: Brogger, Waldemar (eindred.). Capellens leksikon. Stockholm 1983. Bruin, M.P de en A. Beenhakker (red.). Encyclopedie van Zeeland. Middelburg 1984. Ghijssen, Ha.C.M. (red.). Woordenboek der Zeeuwse dialecten bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. Den Haag 1974. Henriksen, Petter. Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon. Oslo 1997. Lankhout, A. en J.E. Bas Backer. Italiaansch-Nederlandsch/ Nederlandsch-ltaliaansch woordenboek. Zutphen 1932. Lindt, H.J. (red.). Italiaans-Nederlands/Nederlands-ltaliaans woordenboek. Amsterdam 1987. Het Slabberjanspel 139

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 21