Secretariaat Zeeuws Genootsi Kousteensedijk 7 4331 JE Middelt (0118) 654347 i KZGW@zebi.nl i Op maandag-, woensdag en vrijdagmorgen is het secretariaat van 8.30 tot 12.00 uur geopend. Jaargang 12 nummer 4 december 2003 Zeeland verschijnt vier keer per jaar, te weten in de maanden maart, juni. september en december. Redactie C.N. Polderman, hoofdredacteur A. Molendijk, beeldredacteur E.F. Molendijk-Dijk, beeldredacteur V. De Tier, tekstredacteur E.L. Wiers-Menschaar, tekstredacteur A.J. Beenhakker G.J. Gerestein A.H.t. Huiskes A.M.J. de Kraker B.I. Sens F.F.X. Smulders Redactieadres Mevrouw drs. C.N. Polderman Oudestraat 51 4351 AT Veere (0118) 502010 tinypolderman@zeelandnet.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 48