was de naam Guustaaf de Pauw voor velen niet meer dan een vage herinnering. Na de bevrijding van Maastricht in september 1944 kwam Désiré de Pauw, die zowel bij zijn vader gestudeerd had ais aan het conservatorium te Luik, in de belangstelling met een mars Maastricht greets America en een compositie voor zang, viool en piano: Aan hen die vielen. Het werkzame leven van Désiré de Pauw stond voornamelijk in het teken van de blaasmuziek. Toch componeerde hij voor hafa slechts een tiental werken; zijn rijkste productie lag in zijn vele carnavalsliedjes (in Maastrichts dialect) en in zijn 72 composities voor kinderkoor (met piano). De Pauw jr. hield zich daarnaast ook bezig met lichte muziek. Het is vreemd dat de stad Maastricht wel een straat noemde naar een cellist die slechts enige jaren als kind in Maastricht woonde, maar deze eer niet heeft gegund aan een man die bijna zestig jaar in Maastricht heeft gewoond en gewerkt, een man die het muzikale gezicht van de provincie Limburg in deze periode mee hielp bepalen. In de gemeente Oostburg is al jaren een G.F. de Pauwstraat. Verdiensten De muziek van Guustaaf de Pauw lijkt soms verrassend veel op die van Max Guillaume uit Roermond, maar heeft toch ook veel romantisch- Duitse trekken. Zijn melodiek is steeds heel vlot en gemakkelijk: zijn harmoniek is beïnvloed door de laatromantiek van Brückner en Brahms, maar heeft ook trekken van het impressionisme, vooral in de periode na de Eerste Wereldoorlog. Hij beheerste de vormleer uitstekend: zijn werk is goed, evenwichtig en niet te ingewikkeld geconstrueerd. Daar staat echter tegenover dat hij van een eenmaal gekozen model niet afweek en zijn composities allemaal op slechts enkele schema's bouwde. Ware liet niet zo dat hij met thema's en akkoorden steeds weer een voldoende variëteit wist te verkrijgen, dan zouden zijn composities erg uniform klinken en allemaal op elkaar lijken. De Pauw heeft dit gevaar toch niet helemaal kunnen ontwijken en met name bij zijn geestelijke liederen uit zijn laatste jaren heeft het hem parten gespeeld. Zijn vele composities voor hafa zijn voor het overgrote deel niet verouderd en in al hun frisheid en originaliteit onze belang stelling nog steeds ten volle waard. De instru mentatie is in zijn composities geen wet van Meden en Perzen. Als het zo uitkwam werd een toevallig niet bezette partij even omgeschreven voor een ander instrument: vele composities werden oorspronkelijk voor fanfareorkest geschre ven en later omgewerkt voor harmonieorkest. Voor het koper had De Pauw een grote voorliefde en met name deze groep gaf hij dankbare opgaven. Naast werken voor hafa schreef hij een aantal composities voor kleine ensembles met een voorkeur voor de combinatie bugel-cornet- trombone-tuba en voor vier saxofoons. Ruim tweehonderd composities voor hafa en voor kleine ensembles verschenen in druk, enige bij de firma Kessels te Tilburg en bij kleine Belgische uitgeverijtjes, het meeste bij zijn eigen uitgeverij 'l'Harmonie', gevestigd op zijn huisadres, Scharnerweg 53 te Maastricht.10 Dit schijnt een goed lopend bedrijfje te zijn geweest, dat ruim veertig jaar heeft bestaan, van circa 1904 tot 1946. Na de oorlogsjaren heeft Désiré het nog enige jaren voortgezet. Een catalogus uit 1920 noemt 57 composities van De Pauw zelf en 15 van anderen: de catalogus van 1935 heeft een omvang van bijna tweehonderd titels. Ook ondernam De Pauw in 1933 een poging een eigen muziektijdschrift De Dilettant uit te geven, maar meer dan een eerste proefnummer is daarvan niet verschenen. De tijd was er toen ook wel erg ongelukkig voor. Een groot aantal gedrukte composities (alleen de partituren/conductors) bevindt zich in het Gemeentearchief van Maastricht en zal te zijner tijd in een 'archief G.F. de Pauw' worden onder gebracht. De circa duizend manuscripten die De Pauw naliet, bevinden zich nog in privé-bezit maar ook hiervan zal een gedeelte naar een 'archief G.F. de Pauw' verhuizen Het is onmo gelijk een volledige lijst van zijn werk in dit artikel op te nemen; zijn totale oeuvre bevat ruim 1200 composities. Dat is tot op heden, voor zover bekend, de grootste productie in heel Limburg.11 126 Guustaaf Francies de Pauw

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 8