T .A. A- J-..t -h, .Jr. K r- ,t. X ..«l s- Kk (DELIGHTING i „BELLIDA", ('.rand Opera ft) deux Ado I Muslim tip <i. K. I>K I'Ai.'W Tt-xte J. M. IIKMNKNS. PROGR AM MA 4'*' der groow UITVOERING v«K»r Órki'N», Komi ots Eondaj i? Jaa. 1337. Figuur 4. Programmaboekje van Bellida, uitgevoerd op 17 januari 1897. Coll. Frans Meewis, Mcerssen. IMoten Aanleiding tot dit artikel vormt de genoemde uitvoering. De gegevens over G.F. de Pauw publiceerde de auteur eerder in Dr. Flans van Dijk, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg. Leeuwarden/Maastricht 1991. De redactie van Zeeland heeft met schriftelijke toestemming van auteur en uitgever dit artikel met citaten hieruit samengesteld. Ook met bijdragen van de regisseur van Bellida, Frans Meewis uit Meerssen. Dank aan René Bosch van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genoot schap en aan Guus de Rooij van de gemeente Sluis, voor het aandragen van literatuur. Privé-bezit. Privé-bezit. Plet plan bestaat dit materiaal, alsmede talrijke andere composities uit de nalatenschap van de componist over te dragen aan het Gemeentearchief van Maastricht ten behoeve van een te formeren 'archief G.F. de Pauw'. Plet Gemeentearchief Maastricht (gam) bezit thans reeds een 'archief G.F. de Pauw' waarin zich de partituren en partijen van alle gedrukte composities bevinden. Plet Maastrichts Muziek Archief (mma; inzage en informatie in de bibliotheek in het Centre Ceramique in Maastricht) omvat een grote hoeveelheid composities die dan eveneens hier hun plaats moeten krijgen. Eén werk voor harmonieorkest werd gepubliceerd bij de firma Kessels te Tilburg, enkele koorwerkjes bij kleine Belgische uitgeverijtjes en bij de firma Plarmonia te Hilversum. Deze publicaties zijn niet meer in de handel, hoewel de firma Plarmonia bereid is voor studiedoeleinden fotokopieën van haar archiefexemplaren te leveren. Deze zullen te zijner tijd ook via het 'archief G.F. de Pauw' toegankelijk zijn. In dit archief is ook het uitgeversfonds van De Pauw zelf opgenomen, onder de naam THarmonie'; de uitgevers restanten werden voor een deel overgebracht naar het gemeentearchief (1989) en voor een deel vernietigd. Ongeveer een derde van De Pauws oeuvre voor hafa werd bij l'Harmonie' gepubliceerd. 4 Bellida is ook in de Franstalige versie in Maastricht uitgevoerd; het programmaboekje van de première op zondag 17 januari 1897 heeft een Franse titelpagina. Waarschijnlijk is er ook een Franstalige uitvoering in Luik geweest, aangezien er vanuit Luik medewerking is verleend door solisten en orkestmusici. Waar de opera nog meer is uitgevoerd, is onbekend. Het muziekmateriaal is in elk geval door de 'Noord- en Zuid-Nederlandsche Opera-Vereeniging' meegenomen naar Amsterdam, waar de opera in de programmering van het gezelschap, dat speelde in het Paleis voor Volksvlijt, was opgenomen. Dat gebouw is echter afgebrand en onduidelijk is wat er met de Bellida is gebeurd. Archief Theaterinstituut, Amsterdam. Vriendelijke mededeling Frans Meewis, Meerssen. 5 Pianoparticel, tekstboek en materiaal in privé-bezit; te zijner tijd in archief G.F. de Pauw (zie noot 3). 6 Particellen en piano-uittreksel idem. 7 Partituur en materiaal in bezit van auteur, tweede parti tuur in nalatenschap De Pauw (zie noot 3). G.F. de Pauw en zijn tekstdichter J.M. Heijnens uit Meerssen verbond een bijna vijftigjarige vriendschap en samenwerking. Met name van de religieuze werken zijn er ruim 150 op teksten van Heijnens; deze omvatten de periode 1895-1942. 8 Partituur 'mirakelspel' in privé-bezit; partieel en deel van het materiaal in mma; fragmenten van zangspelen in privé-bezit. 9 Correspondentie hierover in zijn nalatenschap; privé-bezit. 10 In 1938 werd het huisnummer veranderd in nr. 77; op alle nog voorradige exemplaren van uitgaven werd met de hand het huisnummer gecorrigeerd; een waar monniken werk, maar in deze zaken was De Pauw zeer precies. 11 H. Strijkers, 'Dirigenten in Limburg'. Limburgs Tijdschrift voor Genealogie l, jaargang 30 (maart 2002), blz. 30. Guustaaf Francies de Pauw 127

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 9