Mededelingen Nieuwjaarsreceptie Op zaterdag 24 januari 2004 wordt in de ten toonstellingsruimte beneden in de Zeeuwse Bibliotheek de nieuwjaarsreceptie van het Zeeuws Genootschap gehouden. Op dat moment is er een tentoonstelling van de Middelburgse Teeken Akademie, waar ook werk uit het bezit van het Genootschap te zien is. Aanvang: 10.30 uur. Genootschapscolleges 2003-2004 in januari en februari 2004 wordt serie ill van de Genootschapscolleges verzorgd. De lezingencyclus is getiteld 'De Weense Klassieken' en wordt gegeven door de heer L.C. de Broekert. Voor meer informatie en bijzonderheden raadplege men de folder over de colleges, die in juni alle leden werd toegezonden. Genootschapsagenda 2004 De Genootschapsagenda 2004, getiteld Glorie en Rampspoed, is in juli verschenen. Zolang de voorraad strekt, zijn exemplaren te verkrijgen bij het secretariaat van het Genootschap, tel. (0118) 654347. Werken deel 14 ln oktober 2003 is deel 14 in de serie Werken verschenen, getiteld Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648 door A.P. van Vliet. Het boek is te bestellen bij het secretariaat van het Genootschap, tel. (0118) 654347. Nieuwe prentbriefkaart Eind november is de nieuwe prentbriefkaart met een afbeelding uit de historisch-topografische atlas Zelandia lllustrata verschenen. Het is een aquarel uit circa 1825 die een boerenvrouw uit Cadzand voorstelt. Deze aquarel maakt deel uit van een serie van twaalf waarop Zeeuwse volkstypen zijn afgebeeld. De Teeken Akademie te Middelburg deed in 1903 een omvangrijke schenking aan het Zeeuws Genootschap waar deze twaalf aquarellen een onderdeel van waren. Figuur 1. Een nieuwe ansichtkaart. De prijzen van de kaarten zijn als volgt: 1 ex. 0,50; 10 ex. 4,-; 20 ex. 7,-; 30 ex. 9,50; 40 ex. 11,-; 50 ex. 12,50. Voor meer dan 50 exemplaren 50% korting. Leden krijgen daar boven een korting van 10%. Eerder uitgegeven prentbriefkaarten zijn: Rekenkamer in Zeeland (1647); Vlissingsepoort te Middelburg (1880); gezicht op Oosterschelde tussen Zierikzee en Ouwerkerk (1800); gebrandschilderd raam rederijkerskamer Veere (1859); ijsvermaak stads vest Middelburg (begin 17de eeuw); interieur herenboerderij Walcheren (1820); aanbidding van Christus door L.J. de Huybert; Grote Kerk Veere (1686); gezicht op het Huis te Oostkapelle (1772); Dokhaven Vlissingen (1896); gebrand schilderd raam uit 1620 uit de Noordmonsterkerk te Middelburg; Hof Sint Jan ten Heere te Domburg (1777); gezicht op Goes (ca. 1800); gezicht op het Molenwater te Middelburg (1802); voorgevel voormalige Oost-Indische Huis aan de Rotterdamse kaai te Middelburg (ca. 1860); huis van de equipagemeester van de voc te Middelburg (ca.1800); scheepstimmerwerf voc te Middelburg (1778); jacht Bantam van de voc (1786). Bestellingen kunnen worden gericht aan het secre tariaat van het Genootschap, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, tel. (0118) 654347, fax (0118) 654439, e-mail: kzgw@zeeuwsebiblio- theek.nl. 158 Mededelingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 44