I* pmiiMH Figuur 1. Aquarel getiteld Aankomst van koning Willem 111 met het stoomjacht 'De Leeuw'in het Zijpe op 21 mei 1862 door J.F. Schütz. Zei. 111., Ill, 321. schrijft hij het volgende: 'En de banier werd op Zaterdag 17 Mei tegen den avond, dat de dienstmeisjes boodschappen doen, uitgereikt en in triomf de stad doorgereden: toen in den Langendelft een standje voorviel dat tot zeer ernstige gevolgen aanleiding had kunnen geven, doordien den heeT de Jong van Ellemeet, kommandant der Eerewacht, zoo onhandig met zijn zweep speelde of hij in Rusland was: en het Volk riep: Sla jij je ongedierte!'7 De koning ging op 21 mei te Rotterdam aan boord van het koninklijk stoomjacht 'De Leeuw' waar mee koers werd gezet naar het Zijpe. Uier aange komen begroette een vloot van hoogaarzen uit Bruinisse, met de Nederlandse vlag aan mast en roer, het koninklijke jacht door het strijken en ophalen van de vlag. Begeleid door deze boten voer men over het onstuimige water naar de steiger van het veer. De commissaris van de koning, de heer R.W. baron van Lijnden, en enige andere 'hoge' heren stonden hier om de koning officieel in Zeeland welkom te heten. Schütz was ook aanwezig bij de aankomst van 'De Leeuw' op het Zijpe en maakte hiervan ter plaatse een aquarel die hij later thuis uitwerkte tot onder andere een groot schilderij. Een in 1862 in het leven geroepen commissie besloot dit schilderij aan te kopen en het namens de bevolking, waarvan een bijdrage was gevraagd om de benodigde driehonderd gulden bijeen te brengen, aan de koning aan te bieden. In 1863 werd het doek op paleis Het Loo aan de koning overhandigd. Na het korte oponthoud bij het veer te Zijpe werd de reis naar Middelburg voortgezet. De stad had zich terdege voorbereid op de komst van de vorst en zag er feestelijk uit. Er waren erepoorten opgericht, etalages en gevels van woonhuizen versierd, terwijl overal vlaggen hingen. Tegen half zeven meerde de boot af bij het voormalige Oost-Indische Huis aan de Rotterdamse Kaai waar onder andere de erewacht stond opgesteld. Na een welkomstwoord van de burgemeester van Middelburg werd Zijne Majesteit naar het voor hem bestemde rijtuig geleid om naar de Abdij te rijden. Aan de rechterzijde van dit rijtuig reed de hoofdcommandant van de erewacht. De dag werd besloten met een diner in de Abdij waar de koning ook overnachtte. De koning had de volgende dagen een druk maar feestelijk programma af te werken. Voor ons is, vanwege de lithografie in L'Illustration, verder alleen zondag 25 mei interessant. De koning woonde die dag eerst een kerkdienst in de Nieuwe Kerk te Middelburg bij waarna hij naar Genootschapsverzamelingen 71

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 29