Tijdschriftenbank Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland online
Tijdschriften uit de lopende jaargang zijn -op een enkele uitzondering na- niet vindbaar in deze online databank. Afhankelijk van afspraken met tijdschriftredacties en -besturen ontbreken de meest actuele jaargangen (tot één, drie of vijf jaar oud) in het online aanbod. Voor zover op de site Tijdschriftenbank Zeeland aanwezig zijn deze wel raadpleegbaar binnen alle Openbare Bibliotheken in Nederland en de deelnemende archiefinstellingen in Zeeland.
Voor vragen over Tijdschriftenbank Zeeland kunt u terecht bij informatie@krantenbankzeeland.nl

Tijdschriftenbank Zeeland biedt de mogelijkheid om full text, op artikelnaam, auteur of periode te zoeken in meer dan 180.000 pagina’s uit 35 tijdschrifttitels die zijn verschenen tussen 1769 en nu. U zult veel (nieuwe) informatie vinden in de algemene, natuurkundige, culturele, letterkundige, religieuze, wetenschappelijke, politieke en economische tijdschriften die beschikbaar zijn. Er zijn bladen voor het algemeen publiek, zoals Zeeuws Tijdschrift of Scheldestromen, en er zijn vaktijdschriften, zoals Steltkluut en Sterna. De meeste tijdschriften in deze tijdschriftenbank zijn geactualiseerd van vijf tot één jaar na verschijning van het laatste actuele nummer. Is een artikel zwart, dan geeft de auteur geen toestemming voor raadpleging buiten de muren van de bibliotheek.

Zoeken
Zoeken kan op drie manieren. U kunt op trefwoord zoeken in het tabblad 'zoeken door periodieken'; op datum, jaar of tijdvak in het tabblad 'periode' en u kunt selectief op auteursnaam of artikelnaam zoeken in het tabblad 'artikelen' (dat geopend kan worden door op het tabblad 'zoeken door periodieken' te gaan staan). In het laatste geval filtert u onwelkome 'bijvangst' weg.

Nieuwsberichten
Vanaf 2 april 2021 zal het tijdschrift Ons Zeeland / Zeeuwsche editie (1926-1941) integraal worden toegevoegd aan Tijdschriftenbank Zeeland en online beschikbaar komen. Tevens zal vanaf juni 2021 het kunsttijdschrift Decreet (2009-2017, 2020) beschikbaar zijn in Tijdschriftenbank Zeeland. 
In 2020 werd het tijdschrift Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten (1997-2007) toegevoegd. Ook 't Zwelmpje (1981-2013) kwam in zijn geheel beschikbaar. Ornithologische tijdschriften zoals Sterna, Steltkluut en 't Duumpje werden aangevuld met ontbrekende jaargangen en zijn thans integraal raadpleegbaar. Ook de Boom in (later Landschapsbeheer Zeeland) werd vanaf de eerste jaargang raadpleegbaar.

Regels voor gebruikers
De Auteurswet 1912 en de Databankwet zijn op www.tijdschriftenbankzeeland.nl en digitaal.dezb.nl/tijdschriftenbank van toepassing.

Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de hieronder genoemde instellingen en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten.

Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder de toestemming van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) en de overige rechthebbenden.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs. In alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld (zie ook Disclaimer): 
                   ZB| Tijdschriftenbank Zeeland, naam tijdschrift, jaargang/nr (jaar van uitgave) pagina nrs.

Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ZB en de deelnemende gemeenten de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Voor uitgebreide informatie: zie Disclaimer

Auteursrecht:
Tijdschriftenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse jaarboeken, periodieken en tijdschriften die is samengesteld door ZB| Bibliotheek van Zeeland in samenwerking met:
-Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
-Stichting Zeeuws Tijdschrift
-Oudheidkundige Kring de Vier Ambachten, Hulst
-Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
-Heemkundige Kring Walcheren
-Werkgroep Ballustrada, Terneuzen
-Natuurbeschermingsvereniging ‘t Duumpje, West-Zeeuws-Vlaanderen
-Heemkundige Kring de Bevelanden
-Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, Zierikzee
-Stichting het Zeeuwse Landschap
-Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee ‘de Motte’
-Waterschap Scheldestromen
-Vereniging vrienden van het stedelijk Museum Vlissingen
-Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland
-Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut
-Stichting Oude Zeeuwse kerken
-Vereniging Zeeuwse Milieufederatie
-Recreatiegemeenschap Veerse Meer / Stichting Natuur en Recreatie-informatie
-Erfgoed Zeeland
-Stichting Zeelandboek
-Stichting Zuudwest 7
-Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
-Ramon de Nennie (Decreet)
-Spaarnestad Photo (Ons Zeeland/Panorama - Ons Zeeland, 1931-1941)

Tijdschriftenbank Zeeland bevat de volgende tijdschriften en jaarboeken