600 jaar stadsrechten Goes in de greep van de eigen geschiedenis Jacoba in de Grote Kerk. Historisch zang- en dansspektakel op de Grote Markt (foto'spr Goes 600). ARCHEOLOGIEERFGOEDEDUCATIeGES C HIEDBEOE FENIN G MONUMENTENZORG STREEKTA LEN Goes 600 heeft veel losgemaakt. Al in april kon het gemeentearchief de duizendste bezoeker van het jaar verwelkomen. Velen lijken aangestoken door het 'geschiedenisvirus'. Dit jaar vierde Goes dat het 600 jaar stadsrechten heeft. In de negende eeuw ontstond de nederzetting aan de Korte Gos, de kreek waaraan Goes zijn naam ontleent. In juli 1405 - Goes had toen al een aantal privileges - verleende graaf Willem VI het privilege om zelf misdadigers te berechten. Dat was 600 jaar geleden en dus de aanleiding voor een jaar vol feestelij kheden. aan bod in de tentoonstelling '25 jaar persfotografie door Willem Mieras'. Veel beroemde Goese figuren zijn afgestoft en opnieuw onder de aandacht gebracht. De verhalenbundel Het stadje op het groene eiland van Johannes van Melle kreeg een herdruk. Deze Goese schrijver vertrok later naar Zuid- Afrika, waar hij beroemd werd. Van Jacoba van Beieren werd elke maand een tipje van de sluier opgelicht in het project 'Op zoek naar Jacoba', met onder andere rond leidingen in het oude slot, het terugplanten van een moerbeiboom en verschillende kunstacties. Loods en Bijna elke dag was er wel iets te doen dat met geschiedenis te maken had. Uit verwachte en onverwachte hoek kwamen projecten met een artistieke of wetenschappelijke invalshoek. Het hoofdevenement was een vierdaags historisch dans- en muziekspektakel op de Grote Markt, met een tijdreis langs de Goese geschiedenis. De Landbouwtoondag werd nieuw leven ingeblazen, met werktuigen, boerderijdieren en toondagkoeien van speculaas. Een andere activiteit was het verven met meekrap, in de Stoofstraat (vlakbij de vroegere meestoof) hingen meekrapgekleurde vlaggen. Allerlei tentoon stellingen waren er: de Goese jaren van Frans Naerebout, archeologische vondsten van Slot Ostende, boeken van Van Melle, boeken over de Goese historie, boeken over Jacoba van Beieren, de geschiedenis van het wonen in Goes en hoedenontwerpen geïnspireerd op de Goese geschiedenis. Het kwam goed uit dat juist dit jaar het Historisch Museum De Bevelanden heropend werd. Dat gebeurde dan ook met de wisselexpositie '600 jaar Goes'. In het centrum verschenen twintig kunstwerken die ingingen op historische handelsplaatsen: Handel&Wandel Goes. En in een atelierroute lieten kunstenaars zien hoe Goes 600 hen inspireerde. De jongste geschiedenis kwam LAND mensenredder Frans Naerebout kreeg een gedenksteen aan het Goese Sas, waar hij de laatste tien jaar van zijn leven als lichtwachter werkte en de dood vond. Aandacht voor monumenten was er ook. Zo was er bijvoorbeeld een actie om oude namen weer op panden te schilderen. De leeuwen op het Stadhuis kregen een frisse douche, evenals de pomp op de Beestenmarkt. De beel den en tekst op het Oudemannen- en -Vrouwenhuis en weeshuis kregen een nieuw verfje. In de stadshaven lagen historische boten. De bekendste Goese monumenten figureerden bovendien op een speciale postzegel. Ook op educatief gebied gebeurde een en ander. Diverse symposia in de Grote Kerk belichtten verschillende aspecten van de Goese geschiedenis. Voor de scholen zijn diverse lespakketten en een musical ontwikkeld. Daarvan is gretig gebruik gemaakt. Speciale publicaties maken dat de herinnering aan het jubileumjaar levend blijft: een stripboek, de tentoonstelling van Willem Mieras in boekvorm, de lezingen van professor C. Dekker en A. Kort, een brochure over Naerebout en een boek met wandelingen door het achttiende-eeuwse Goes. Het jaar is nog niet om. Naast wat kleinere projecten die nog doorlopen, wordt Goes 600 afgesloten met een nieuw spektakel. Ook daarin is de Goese geschiedenis de rode draad. En als met oud en nieuw de televisietoren (industrieel erfgoed?) weer staat te flonkeren, dan kan Goes terugzien op een feestelijk jaar waarin aangetoond is dat geschiedenis opwindend en inspirerend kan zijn. Zeeuws Erfgoed 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 10