jl Achter] de Schermen 1—L MUSEA foto'spr musea) Nationaal monument Watersnood 1953 ARCHEOLOGIEERFGOEDEDUCATIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORG. STREEKTALEN Watersnoodmuseum en buitengebied in vogelvlucht. Interieur Watersnood-museum. Huidig Watersnoodmuseum in caisson 1. In deze rubriek worden activiteiten op het gebied van verbouwing, herinrichting en nieuwe presentaties van musea toegelicht. Deze keer aandacht voor het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle en het Zeeuws 11 Museum in Middelburg. Water blijft actueel in Watersnoodmuseum De actuele waterproblematiek in de wereld (orkanen in Caraïbisch gebied/VS en tsunami in Azië) heeft de belangstelling voor het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk in 2005 zeker versterkt. Nog steeds is het museum, gevestigd in één van de caissons waarmee in 1953 de Oosterscheldedijk werd gedicht, dé plek waar de herinnering aan de rampzalige stormnacht van 1 februari 1953 en alle gevolgen daarvan centraal staat. Het speelde dan ook een belangrijke rol bij de nationale herdenking van de Ramp in 2003, een jaar waarin maar liefst 50.000 mensen een bezoek aan het museum brachten. Maar ook die actualiteit zal de komende jaren steeds meer een plek krijgen in het museum. "Water geeft en water neemt; daar zal dus eeuwig strijd mee worden gevoerd", aldus het Watersnoodmuseum. Het is één van de uitgangspunten voor een uitbreidingsplan van het museum naar de overi ge drie caissons. "We staan te weinig stil bij de dreiging van het water, hoewel de waterspiegel stijgt en water- problematiek bijna aan de orde van de dag is. Het is belangrijk om mensen ervan bewust te maken dat, willen we een ramp als die van 1953 voorkomen, we in de toekomst op een andere manier met water moeten omgaan. Want wonen in een waterland als Nederland, vergt alertheid en flexibiliteit." In september presenteerden het bestuur van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 o.l.v. voorzitter Hans Simons en de projectgroep van het Watersnood museum o.l.v. Ria Geluk het uitbreidingsplan. Aan dat moment was weer een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan van inventariseren van de wensen, schetsen van de ontwerpen, zoeken van partners en vooral zoeken naar financieringsbronnen. In de uitbreiding van het museum worden alle vier Phoenixcaissons betrokken. De eerste caisson, die nu al in gebruik is als museum, blijft in grote lijnen hetzelfde thema behouden en biedt ook straks een overzicht van de gebeurtenissen in de rampnacht en de directe wederopbouw. De tweede caisson bestaat uit twee delen: het multimediaal monument '1835 1', ontwikkeld door documentairemaker Koert Davidse en multimedia kunstenaar Roel Wouters (zie ook: www.deramp.nl) en een expositie waarin de emoties van slachtoffers van het water uit binnen- en buitenland centraal staan: citaten, sprekende foto's, objecten met een indringend verhaal erachter. De derde caisson biedt onderdak aan diverse voorzienin gen, zoals een ontvangstruimte, filmzaal, bibliotheek en depot. Ook staat er een Noorse geschenkwoning waarin historisch filmmateriaal van en latere televisiedocumentai res over de Ramp worden getoond. De vierde caisson tot slot maakt de link tussen de Watersnoodramp, bewust wording en het omgaan met water bij een veranderend klimaat en stijgende zeespiegel, nu en in de toekomst. De drie grote thema's hier zijn: harde water-kering, natuur en wonen. Het Watersnoodmuseum zal bij de inrichting van deze caisson met meerdere partners samen werken. En zo worden in de vier caissons verleden, heden en toekomst van het water met elkaar verbonden. De investeringskosten in dit uitbreidingsplan van het Watersnoodmuseum bedragen eenmalig drie miljoen euro. De kosten voor de jaarlijkse exploitatie zijn gelijk aan de jaarlijkse inkomsten, bij een verwacht aantal van 40.000 bezoekers. Bij die exploitatiebegroting zijn ook de kosten voor een kleine museumstaf (twee medewerkers) meegenomen. Tot op heden werd het museum helemaal gedragen door vrijwilligers en ook in de nieuwe opzet zal de stichting een vrijwilligersorganisatie blijven, maar voor de wisseltentoonstellingen, educatie, pr en marketing, documentatie en beheer is enige professionele inzet noodzakelijk. Het is ook de bedoeling het museum straks gedurende het gehele jaar open te stellen. Bestuur van de stichting en de projectgroep hebben een planning gemaakt voor het vervolg. Medio april 2006 moet duidelijk zijn of het uitbreidingsplan financieel haalbaar is. Bij een definitief 'ja' volgt een fase tot na de zomer van 2006 waarin de ontwerpen voor inrichting van de caissons en het buitengebied definitief worden gemaakt. De eerste bouwkundige aanpassingen kunnen dan in september 2006 van start gaan. Het is de bedoe ling het vernieuwde en uitgebreide Watersnoodmuseum op 5 november 2007 te openen, op de dag af precies 50 jaar nadat de Deltawet in het parlement werd aangenomen. Het huidige museum blijft in tussentijd zo lang mogelijk open. Voor meer informatie: www.watersnoodmuseum.nl Zeeuws Erfgoed 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 18