Jpialectetymologie Luusterkruud en andere verhalen archeologieerfgoededucatiegeschiedbeoefeningmonumentenwachtmonumentenzorgmuseaS T REE KT ALEN zijn verhaal, waarin hij enkele Zeeuwse woorden toelichtte, met de nadruk op de tussenpositie van het Zeeuws tussen het Vlaams en het Brabants. Na de koffie pauze was het de beurt aan prof. dr. Johan Taeldeman. Ook hij kon met zijn verhaal over hoe moeilijk en gevaarlijk het is om aan (dialect)etymologie te doen het publiek boeien. Beide lezingen zullen opgenomen worden in het decembernummer van het tijdschrift Zeeland van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Ten slotte vertelde Frans Debrabandere zelf nog over de totstandkoming van dit lijvige boek en bood hij de eerste exemplaren aan de drie burgemeesters en aan Lo van Driel, de voorzitter van de Stichting Johan Hendrik van Dale aan. Van deze stichting kreeg Frans Debrabandere tevens de opdracht om in de loop van de volgende jaren ook een Zeeuws etymologisch woordenboek te maken, een opdracht die hij met plezier heeft aanvaard. Wordt dus nog vervolgd! Kees Martens geeft de eerste exemplaren van het kinderspelenboek aan de burgemeester van Kapelle en aan Esther Go edhart-Scho t. Ongetwijfeld ontdekt de lezer spelletjes die hij al lang vergeten was, en waarschijnlijk vindt hij ook nog wel spelletjes die er niet in staan. Hebt u nog informatie of toevoegingen, dan kunt u die altijd bezorgen aan de consulent streektalen. In de loop van 2006 zullen naar aanleiding van dit boek immers ook enkele artikelen over kinderspelen verschijnen in Nehalennia, het kwartaalblad van de Zeeuwse Dialect Vereniging. De auteur Frans Debrabandere kijkt samen met de drie burgemeesters van Zeeuws-Vlaend in het etymologisch woordenboek. Kent u de uitdrukking de breeveertiene opgaan voor 'vertrekken, de bloemetjes buiten zetten, op het verkeerde pad gaan'? En weet u ook waar deze uitdrukking vandaan komt? In dit geval is breeveertiene ontleend aan een zand bank voor de Nederlandse kust 14 vadem diep. Gebruikt u soms het woord dikkedensie voor 'grote moeilijkheden' en beseft u dan dat het door betekenisverschuiving uit decadentie 'verval, achteruitgang' is afgeleid en aan het Franse décadence is ontleend? En wist u dat ouwe doka of doka voor 'slonzige, luie vrouw' een verkorting is van de voornaam Judoca, net zoals dokus in ouwe dokus verwant is met de naam Judocus. Als u interesse hebt in dit soort weetjes, dan moet u zeker het Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woorden boek van Frans Debrabandere eens bekijken. Op 28 september werd het in Sluis gepresenteerd aan het Zeeuws-Vlaamse publiek en overhandigd aan de drie burgemeesters van Zeeuws-Vlaanderen. Een paar jaar geleden verscheen van dezelfde auteur al het West-Vlaams etymologisch woordenboek. Beide delen verschenen bij Uitgeverij L.J.Veen, en zijn in de boekhandel te koop. Ze kosten e 37, 50 per deel. Zeeuws etymologisch woordenboek Op 28 september stonden bij deze presentatie enkele lezingen op het programma. Ewoud Sanders zou over zijn etymologische krantenrubriek vertellen, maar moest op het laatste ogenblik afhaken wegens familiale omstandig heden. Jan Stroop had dus ruim de tijd om zijn onder werp wat uitgebreider aan bod te laten komen, en dat is voor hem duidelijk geen probleem. De zaal genoot van Niet alleen met de muziek gaat het goed, ook verhalen in het Zeeuws zijn populair. Op de dialectdag, tijdens boekenweken, enzovoort zijn her en der vertelgroepen en individuele vertellers actief in Zeeland. Op 30 oktober presenteerde de Vertelkring Midden-Zeeland een tweede verhalenbundel. Na Rond d'n aerd (2003) verscheen nu Luusterkruud. Het boek is te verkrijgen in 't Kerkje van Ellesdiek, bij de leden van de vertelkring en in enkele winkels op Walcheren en Zuid-Beveland. U kunt het ook per e-mail (kerkje@ellesdiek.nl) of telefonisch (0113 3513170) bestellen. In het Dorpshuis van Biervliet kunt u op vrijdag 13 januari 2006 naar de vertelmiddag Winterversite. U kunt er onder andere Pol van de Vijver uit IJzendijke en Johan de Dreu uit Nisse beluisteren. Pol is bekend als 'speaker' tijdens de jaarlijkse folkloristische dagen in IJzendijke en Johan als verslaggever bij Mooi Zeeland. De bijeenkomst begint om 17.00 uur en wordt afgesloten om 20.00 uur. Hebt u zelf ook verhalen die u als individuele verteller aan het publiek kwijt wilt, wilt u meer informatie over de bestaande vertelkringen in Zeeland, neem dan gerust contact op met de consulent streektalen voor meer informatie (telefoon 0118-670883). Zeeuws Erfgoed 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 22